Urmariti-ne pe facebook

Abonati-va la newsletter pentru a fi la curent cu ultimele seminarii lansate!

 • Jul
 • 06

Seminar de Contabilitate si Fiscalitate
Noi Reglementari pentru 2012

 • Perioada: 6 – 9 Iulie
 • Locatie: Mamaia, Hotel Malibu
 • Lectori: Mariana VIZOLI (MFP), Cristian RADULESCU, Georgeta PETRE

NOUTATI IN DOMENIUL TVA SI IMPOZITE APLICABILE IN ANUL 2012

NOUTATI APLICABILE DIN 1 IULIE 2012 (OUG 24/7 IUNIE 2012)

LEGISLATIA ACTUALA IN DOMENIUL CONTABILITATII

SEMINAR DE INFORMARE A AGENTILOR ECONOMICI PRIN CARE ACESTIA BENEFICIAZA DE INFORMATIE LA ZI, COMPLETA SI DIN CEA MAI AUTORIZATA SURSA – MINISTERUL DE FINANTE !

Ce veti afla:

 • Modificarea si completarea Codului Fiscal cu incepere de la 1 iulie 2012 (OUG 24/2012), 1 ianuarie 2012 (OUG 125/2011) si 2 septembrie 2011 (OG 30/2011), in domeniul TVA, Impozitului pe Profit, Impozitului pe Venit (inclusiv pentru nerezidenti) si Contributii Sociale Obligatorii, dar si principalele spete si exemple aferente. De asemenea va fi discutata si legislatia actuala in domeniul contabilitatii.

Click pentru Oferta Completa si Talonul de Inscriere

Subiecte dezbatute:

MODULUL I – NOUTATI IMPOZITE DIRECTE

In cadrul acestui Modul se vor discuta principalele noutati in domeniul impozitelor directe aplicabile de la 1 iulie 2012 prin OUG 24/2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 384/07.06.2012. Amintim printre acestea, urmatoarele modificari:

 • Impozit pe Profit:
  • Se permite deducerea in procent de 50% din cheltuielile cu combustibilii folositi de autoturismele de persoane pentru deplasari in anumite conditii.
  • Se introduce o noua sectiune dedicata calculului impozitului pe profit de catre contribuabilii ce aplica standardele internationale de raportare financiara, cu reglementari punctuale aplicabile sumelor rezultate din diverse retratari.
 • Impozit pe Venit
  • Se permite deducerea cheltuielilor cu combustibilii in procent de 50% si la PFA in anumite conditii;
  • Noi reglementari in situatia in care o persoana fizica desfasoara o activitate impozitata printr-o norma de venit, iar nivelul venitului depaseste 100.000 Eur intr-un an;
  • Obligatia de a completa rubrica de incasari din Registrul-jurnal de incasari si plati, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.

  De asemenea se vor discuta principalele noutati in domeniul impozitelor directe aplicabile de la 1 ianuarie 2012, introduse de OUG 125/2011, publicata in MO nr 938/30 decembrie 2011, dar si modificarile aparute in septembrie 2011 (OG 30/2011, 0G 29/2011), dar si prevederilor art. 52 din Codul fiscal privind impunerea veniturilor platite in baza contractelor civile incheiate potrivit Codului civil. Amintim printre acestea, urmatoarele modificari:

 • Impozit pe Profit
  • Se permite deducerea in procent de 50% din cheltuielile cu combustibilii folositi de autoturismele de persoane pentru deplasari in anumite conditii.
  • Se introduce o noua sectiune dedicata calculului impozitului pe profit pentru IFRS
 • Impozit pe Venit
  • Se permite deducerea cheltuielilor cu combustibilii in procent de 50% si la PFA;
  • Noi reglementari in situatia in care o persoana fizica desfasoara o activitate impozitata printr-o norma de venit, iar nivelul venitului depaseste 100.000 Eur / an;
  • Obligatia de a completa rubrica de incasari din Registrul-jurnal de incasari si plati;
 • Impozit pe Veniturile Nerezidentilor
 • Impozite si taxe locale
 • Contributii sociale
  • Introducerea in Codul Fiscal a unor prevederi punctuale aplicabile persoanelor fizice, pentru diverse venituri realizate, cand se datoreaza asigurari sociale, insa reglementate de alte legi (Legea 95/2006, privind contributia la asigurarile de sanatate, Legea 263/2010 privind pensiile).
  • Sumele incasate din participarea salariatilor la profit sau sumele incasate de cenzorii unei societati comerciale se supun asigurarilor sociale obligatorii;
  • Incepand cu 01.07.2012 se abroga prevederile din OUG nr. 58/2010, privind contributia la asigurarile sociale, pentru veniturile din conventii civile si drepturi de autor, urmand ca si pentru aceste sume sa se datoreze contributii sociale, insa sub forma reglementata de Codul fiscal.
 • Codul de procedura fiscala (OG nr. 29/2011 si OG. nr. 2/2012)
 • Penalitati de intarziere (Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, Ordin nr. 2604/2011)
 • Esalonari la plata (Ordonanta Guvernului nr. 30/2011)
 • Diverse

MODULUL II – NOUTATI TVA

In cadrul acestui Modul se vor discuta principalele noutati in domeniul impozitelor directe aplicabile de la 1 iulie 2012 prin OUG 24/2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 384/07.06.2012. Amintim printre acestea, urmatoarele modificari:

 • Se implementează în legislaţia naţională Decizia nr. 2012/232/UE, prin care România a fost autorizată să limiteze dreptul de deducere a TVA la 50% aferente achiziţiei, închirierii sau leasingului de autoturisme, precum şi a cheltuielilor legate de acestea. Faţă de prevederile actuale, sfera de aplicare a limitării dreptului de deducere a TVA se va extinde şi asupra închirierii, leasingului şi a altor cheltuieli legate de vehiculele respective. Prin normele de aplicare a Codului fiscal, care vor intra in vigoare de la 1 iulie se va explicita modul de aplicare a noilor prevederi .
 • Majorarea plafonului de scutire pentru mici întreprinderi de la 35.000 la 65.000 de euro. Pentru anul 2012 exista prevederi tranzitorii de trecere la noul plafon.
 • În vederea accelerării procesului de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat, respectiv nu depun deconturi de TVA, sau nu desfăşoară activităţi economice o anumită perioadă, se modifică prevederile legale existente astfel încât monitorizarea acestor persoane să poată fi efectuată în mod continuu de organele fiscale.
 • De asemnea se vor discuta principalele noutati in domeniul TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2012, introduse de OUG 125/2011 si HG 50/2012 pentru modificarea şi completarea HG 44/2006:

 • Modificarea în ce priveşte definirea unei construcţii noi după transformare – dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piaţă a construcţiei • Optiunile de înregistrare in RO pentru persoanele nestabilite în România • Cazurile in care organele fiscale pot anula din oficiu calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA precum si procedura completa • Regimul contribuabililor declarati inactivi • Se extinde masura de simplificare a TVA (taxare inversa) la mai multe categorii de deseuri, in afara de cele existente, dintre care amintim: rebuturi feroase si neferoase, zgura, cenusa, reziduri industriale, inclusiv la bunurile rezultate in urma unor operatii de curatare, taiere, presare, turnare in lingouri a acestor deseuri. • Acordarea posibilităţii de a constitui un grup fiscal unic persoanelor impozabile care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal competent. • Clasificarea serviciilor care nu sunt legate de bunul imobil. • Serviciile medicale care nu sunt scutite de TVA. • Cesiunea si recuperarea de creante. • Refacturarea de cheltuieli versus facturarea in nume propriu. • Tratamentul livrarii de bunuri imobile • Tratamentul leasingului şi închirierii de bunuri imobile • Ajustari TVA: Ajustarea deducerii pentru bunurile de capital (art. 149 CF) • Operatiuni intracomunitare: Livrări intracomunitare; Nontransferuri care nu reprezinta LIC; Achiziţii intracomunitare de bunuri; Operaţiuni triunghiulare; Nontransferuri fără tranzacţie • Locul prestarii de servicii: Servicii care excepteaza de la regula B2C; Declararea in decont a serviciilor • Nu se considera livrare si implicit nu se colecteaza TVA pentru bunurile la care s-a dedus limitat TVA in procent de 50%, iar acestea sunt utilizate in alte scopuri decat cele economice • Se precizeaza exigibilitatea TVA la data incasarii avansului, in plus si avansurile incasate pentru activitati de import sunt supuse TVA la data incasarii. • Precizarea duratei de utilizare inteleasa ca durata de amortizare fiscala la bunurile de capital. Excluderea din categoria bunurilor de capital pentru care se aplica ajustarea TVA aferenta bunurilor de capital, in cazul in care acestea nu se mai utilizeaza in activitati economice, dupa o anumita perioada.

ALTE TEME DE INTERES LA CEREREA PARTICIPANTILOR, TRANSMISE ANTERIOR SEMINARULUI PE BAZA UNUI CHESTIONAR (INCLUSIV PROBLEME PRACTICE).

MODULUL III – CONTABILITATE

 • Reglementări contabile aplicabile potrivit legii;
  • reglementări contabile conforme cu directivele europene;
  • reglementări contabile emise în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;
  • contabilitate în partidă simplă.
 • Aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, de către unele categorii de entităţi;
  • entităţi care aplică Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară începând cu anul 2012;
  • aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară : costuri-beneficii;
  • impactul aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară asupra informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare anuale.
 • Tratamentul contabil al Fondului Comercial pozitiv şi negativ în conformitate cu O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat şi completat prin O.M.F.P. nr. 2869/2010;
  • prevederi legale
  • exemplificare
 • Contabilitatea subvenţiilor
  • prevederi legale şi tratamente contabile
  • exemplificarea principalelor operaţiuni privind gestionarea sumelor de natura subvenţiilor
 • Contabilitatea capitalurilor proprii
  • prevederi legale şi tratamente contabile
  • informaţii oferite de conturile de capitaluri proprii
 • Prevederi legale şi impactul în contabilitate a unor reglementări cuprinse în Codul civil referitoare la :
  • Contractul de fiducie
  • Prescripţia extinctivă
 • Studii de caz privind evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni economico-financiare
 • Sesiune de întrebări şi răspunsuri privind legislaţia contabilă.

ALTE TEME DE INTERES LA CEREREA PARTICIPANTILOR, TRANSMISE ANTERIOR SEMINARULUI PE BAZA UNUI CHESTIONAR (INCLUSIV PROBLEME PRACTICE).

ORGANIZARE:

 • Taxa instruire: 850 LEI + TVA
 • Discounturi: 3% – 2 persoane; 5% – 3 persoane; 7% – peste 4 persoane
 • Inscrieri:
  • Fax: (021) 319 12 96
  • Email: wtib@wtib.ro
  • Tel: (021) 202 44 09
 • Pers de Contact:
  • Silvan CONSTANTIN, Mob – 0724 413 568
 • Program * :
  • VINERI, 6 IULIE, CAZARE INCEPAND CU ORA 14:00
  • SEMINAR: SAMBATA 9:00 – 13:00 ; 14:30 – 18:30 ● DUMINICA 10:00 – 14:30
  • LUNI, 9 IULIE, ELIBERAREA CAMEREI PANA LA ORA 12:00
 • * PROGRAMUL ESTE ORIENTATIV SI POT SURVENI MODIFICARI ASUPRA LUI, DESPRE CARE VETI FI INFORMATI LA TIMP.

 • SERVICII HOTELIERE (OPTIONAL): Hotel MALIBU, (6–8 iulie sau 6-9 iulie)
  • Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa – 1 legitimaţie masa – 740 lei (taxe incluse)
  • Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masa – 920 lei (taxe incluse)
  • Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa – 1 legitimaţie masa – 1080 lei (taxe incluse)
  • Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masa – 1390 lei (taxe incluse)
  • Se ofera cazare gratuita pt insotitor (camera in regim DB). Mic dejun inclus.

Click pentru Talonul de Inscriere

PARTENERI MEDIA:

 • Calendar Evenimente
 • FaraContabilitate
 • EFin