Academia de TVA
TVA de la A la Z (Editia a-VII-a)
octombrie 2022 – ianuarie 2023

octombrie 2022 - ianuarie 2023
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

In urma succesului si aprecierilor primite dupa primele sase editii, World Trade Institute Bucharest (WTIB) in colaborare cu Dna Mariana VIZOLI organizeaza cea de-a saptea sesiune a Academiei de TVA.
La momentul actual, Dna Mariana VIZOLI este cel mai bun specialist din Romania pe legislatia TVA, dedicandu-si intreaga cariera specializarii in acest domeniu.
Acest curs complex este destinat economistilor cu experienta in domeniul TVA, iar abordarea va fi graduala.
Sunt 11 module – de regula cate un modul in fiecare saptamana, cu cate o tematica specifica; pot fi urmate si separat in functie de tematica de interes.
Veti beneficia de un suport de curs complex cu aproximativ 1000 de slide-uri de prezentare, atent pregatit si cu foarte multe exemple practice pe parcursul modulelor.
Puteti urmari acest curs on-line video live la orele anuntate in program sau chiar ulterior, pe baza inregistrarilor, iar pentru cei care doresc sa fie prezenti fizic, puteti opta pentru o astfel de participare
La sfarsitul cursului veti primi o diploma semnata de Dna Mariana VIZOLI si de catre reprezentantii WTIB.

Programul pe module poate fi regasit mai jos.

Cursurile vor avea loc in intervalul orar 9:00 – 14:00, cu welcome coffee si o pauza de cafea.

CINE SUNT LECTORII

Este autoarea cartii „TVA de la A la Z”, lucrare aparuta in anul 2019 la Editura HAMANGIU, unica in Romania si care a cunoscut un succes deosebit in randul specialistilor cu experienta in TVA si chiar a celor care urmaresc o specializare in domeniul TVA.
A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.
În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.
A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.
A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016.
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE ( Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Ce spun participantii si cei care o cunosc?

“Cursul doamnei Vizoli a fost pentru mine o deslusire a Codului Fiscal, o traducere pe intelesul profesionistului a unor exprimari alambicate, care ar fi putut lasa loc la interpretari. Participarea la curs mi-a dat incredere sa studiez jurisprudenta comunitara in materie de TVA si incredere sa emit pareri clare despre Titlul de TVA.”

„Mariana Vizoli este adeptul moderatiei, a legii clare care sa nu poata da nastere la abuz. Ea intelege ca pozitia contribuabilului este mult mai slaba si ca trebuie protejat…“

„Din punctul meu de vedere este printre cei mai mari cunoscatori in materie de TVA. Nu degeaba i se spune «Mama TVA»“

„Daca capitolul de TVA este in mod evident cel mai bine structurat din Codul Fiscal, lucrul acesta i se datoreaza in cea mare parte!“

Joi, 6 octombrie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 1

 • Noțiuni introductive privind operațiunile în sfera TVA: livrarea de bunuri, prestarea de servicii, importul de bunuri și achiziția intracomunitară de bunuri;
 • Aplicații practice privind achiziția de mijloace de transport din alt stat membru;
 • Ce este livrarea de bunuri, identificarea livrărilor de bunuri asimilate, noțiuni privind transferul de active sau de business, livrarea intracomunitară de bunuri, operațiuni asimilate livrării intracomunitare de bunuri (transferul), operațiunile care reprezintă nontransfer intracomunitar de bunuri;
 • Prevederi speciale privind măsuri de simplificare pentru stocuri la dispoziția clientului
 • Ce este prestarea de servicii, identificarea prestărilor de servicii asimilate/neasimilate prestării cu plată.

Joi, 13 octombrie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 2

 • Achiziția intracomunitară de bunuri, definiție, locul impozitării, rețea de siguranță, exigibilitate, declarare și plată;
 • Importul de bunuri, locul impozitării, fapt generator și exigibilitate, scutiri aplicabile importurilor efectuate în alte state membre și alte scutiri de TVA;
 • Locul livrării de bunuri (stabilirea locului unde se va impozita livrarea): livrări cu transport (exporturi, livrări în tară, livrări intracomunitare); livrări fără transport; livrările cu instalare; cazuri speciale cum sunt livrările de gaz, energie, vânzările intracomunitare la distanță și vânzările la distanță de bunuri importate (cu modificările de la 1 iulie 2021); livrările în lanț, operațiuni triunghiulare și măsuri de simplificare pentru aceste operațiuni; exemple practice.

Joi, 20 octombrie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 3

 • Prestările de servicii între două persoane impozabile [B2B- art. 278(2)]- drepturi/obligații privind prestările intracomunitare de servicii; exemplificări privind serviciile de transport și operațiunile de lohn;
 • Prestărările de servicii către o persoană neimpozabilă [B2C -278(3)];
 • Serviciile care fac excepție de la regulile generale B2B și B2C (278(4): servicii legate de bunuri imobile, închirierea pe termen scurt de vehicule, serviciile de restaurant/catering, transport de persoane;
 • Servicii care fac excepție doar de la regula B2B (278(6): accesul la evenimente, servicii de transport, accesorii transportului și lucrări asupra bunurilor mobile corporale facturate către operatori non UE;
 • Servicii prestate către persoane neimpozabile care fac excepție doar de la regula B2C [278(5)]: servicii de intermediere,transport intracomunitar de bunuri, transport de bunuri, lucrări asupra bunurilor mobile corporale, serviciile electronice,de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune serviciile de natura intangibilă (consultanță, serviciile avocaților, notarilor, etc), închirierea de mijloace de transport, ș.a.
 • Vor fi subliniate modificările intervenite de la 1 iulie 2021(OSS).

Joi, 27 octombrie 2021

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 4

 • Despre cupoanele valorice sau vouchere: cuponul cu scop unic/multiplu, caracteristici, mod de identificare, reguli speciale aplicabile;
 • Faptul generator și exigibilitatea TVA, reguli generale de stabilire a regimului aplicabil operațiunilor impozabile, regulile generale de stabilire a faptului generator și a exigibilității și situații speciale care derogă de la regulile generale, TVA la încasare;
 • Baza impozabilă a TVA, regula generală, despre cheltuielile accesorii, elemente care se cuprind în baza impozabilă, elemente care nu se cuprind în baza impozabilă; baza impozabilă pentru operațiunile între persoane afiliate; jurisprudența CJUE;
 • Refacturarea de cheltuieli și structura de comisionar; despre despăgubiri- când reprezintă contravaloarea unor servicii, când reprezintă sume în afara sferei TVA, jurisprudența cu privire la despăgubirile care sunt percepute pentru încetarea contractelor;
 • Ajustarea bazei impozabile a TVA în situații precum reduceri de preț, anulări de contracte, faliment, insolvență.

Joi, 3 noiembrie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 5

 • Cursul de schimb aplicabil operațiunilor exprimate în valută pentru determinarea TVA în lei;
 • Cotele de TVA și prevederi aplicabile în cazul schimbărilor de cote;
 • Scutirile de TVA fără drept de deducere:
  • De interes general prevăzute de art 292 alin.(1) din Codul fiscal (servicii medicale, învațământ, formarea profesională, servicii postale, serviciile ONG-urilor,ș.a.);
  • Despre sesiunile de creanțe, regimul fiscal dpdv al TVA;
  • Scutirile de TVA pentru alte activități: financiar-bancare, de asigurare, jocuri de noroc;
  • Regimul TVA aplicabil operațiunilor imobiliare constând în livrări de construcții și terenuri, închirierea și leasingul de bunuri imobile;
  • Particularități privind operațiunile imobiliare efectuate de persoane fizice.

Joi, 10 noiembrie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 6

 • Scutiri cu drept de deducere:
  • exporturile de bunuri, exemple privind aplicarea scutirilor la exportul de bunuri în funcție de persoana care și-a asumat transportul bunurilor în afara UE;
  • livrările intracomunitare de bunuri, condiții de aplicare a scutirilor;
  • servicii legate direct de export și import, condiții de aplicare a scutirilor;
  • scutiri speciale pentru nave/aeronave, documente pentru justificarea scutirilor de TVA;
  • jurisprudența CJUE privind scutirile de TVA.

Joi, 17 noiembrie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 7

 • Dreptul de deducere a TVA, reguli de deducere în funcție de activitatea desfășurată, excluderi ale dreptului de deducere, condiții de fond și de formă pentru deducerea TVA;
 • Formalități pentru exercitarea deducerii TVA;
 • Analiza jurisprudenței CJUE în materia deducerii TVA (cazuri de fraudă, nerealizarea activității propuse, neîndeplinirea condițiilor de fond/formă, cheltuieli considerate că întrețin o legătură directă și imediată cu activitatea economică)
 • Limitarea dreptului de deducere pentru autovehicule;
 • Deducerea TVA pentru persoanele impozabile cu regim mixt: pro rata de deducere, când se aplică, cum se calculează, elemente care nu se cuprind în calculul pro rata.

Joi, 8 decembrie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 8

 • Prevederi generale, rambursări TVA pentru nerezidenți;
 • Ajustările de TVA:
  • 1) Ajustări pentru alte bunuri decât cele de capital – art. 304 – sfera de aplicare, situațiile care generează ajustare, excluderi de la obligația ajustării (stocuri degradate, calamități, pierderi tehnologice,ș.a.), metoda de ajustare;
  • 2) Ajustări de TVA pentru bunuri de capital conform art. 305 – sfera de cuprindere a bunurilor de capital, perioade de ajustare, registrul bunurilor de capital, evenimente care generează ajustarea, metoda de ajustare, exemple;
 • Persoana obligată la plata TVA:
  • Pentru operațiuni privind livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile;
  • Pentru achiziții intracomunitare de bunuri;
  • Pentru importuri de bunuri.

Joi, 15 decembrie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 9

Regimuri speciale de TVA (partea I):

 • Regimul special pentru mici întreprinderi: operațiuni care se cuprind în plafonul de scutire, operațiuni excluse din plafon, data la care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA o mica întreprindere, operațiuni realizate de mici întreprinderi: livări/prestări in tară, livări intracomunitare, exporturi, prestări intracomunitare și către persoane stabilite în afara UE, achiziții intracomunitare de servicii și achiziții de servicii de la persoane nestabilite în UE; drepturi/obligații la data trecerii de la regimul de scutire pentru mici întreprinderi la regimul normal de TVA, obligații în cazul neînregistrării în termenul prevăzut de lege;
 • Regimul special pentru agenții de turism: cine aplică regimul, operațiuni pentru care este obligatorie aplicarea regimului special, determinarea bazei impozabile a serviciului unic și stabilirea datei exigibilității TVA, jurisprudența în materia regimului special pentru agenții de turism, aplicații practice;
 • Regimul special pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități: ce este regimul special, determinarea bazei impozabile a TVA, operațiuni care pot fi supuse regimului special, alte drepturi/obligații;
 • Regimul special pentru micii agricultori: cine aplică regimul special, ce operațiuni intră în sfera de aplicare, ce drepturi/obșigații au micii agricultori, facilități pentru micii agricultori;
 • Regimul special pentru aurul de investiții.

Joi, 12 ianuarie 2023

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 10

Regimurile speciale de TVA (partea 2 – e-commerce):

 • Regimul non UE art. 314(OSS) pentru serviciile prestate de prestatori nestabiliți în UE, care au locul prestării în UE, către persoane neimpozabile: servicii care intră în sfera regimului nonUE, drepturile/obligațiile prestatorilor nonUE care aleg ca stat membru de identificare România, drepturile/obligațiile prestatorilor nonUE identificați în alte state membre pentru regimul nonUE și care prestează servicii ce au locul în România către persoane neimpozabile;
 • Regimul UE art. 315 (OSS): cine aplică regimul UE, operațiunile care intră în sfera regimului UE, drepturile/obligațiile persoanelor impozabile care aplică în România regimul UE, drepturile/obligațiile persoanelor impozabile identificate în alte state membre pentru regimul UE și care efectuează operațiuni ce au locul în România către persoane neimpozabile;
 • Regimul IOSS – art. 315 – cine aplică regimul IOSS, operațiunile care intră în sfera regimului IOSS, rolul interfețelor electronice, drepturile/obligațiile persoanelor impozabile care aplică în România regimul IOSS, drepturile/obligațiile persoanelor impozabile identificate în alte state membre pentru regimul IOSS și care efectuează vânzări la distanță de bunuri importate ce au locul în România către persoane neimpozabile;

Mecanismul special pentru plata TVA la importul de bunuri de mica valoare.

Joi, 19 ianuarie 2023

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 11

 • Înregistrarea în scopuri de TVA pentru persoane stabilite în România, operațiuni pentru care persoanele nestabilite în România au obligația înregistrării în România conform art. 316;
 • Anularea codului de TVA și consecințe; jurisprudența privind anularea codului de TVA;
 • Facturarea, continutul facturii, autofacturi, facturi electronice, facturi simplificate, facturi emise de executori, situații în care nu este obligatorie emiterea facturii;
 • Asocieri în participațiune, condiții pentru aplicarea măsurilor de simplificare pentru asocieri din punct de vedere al TVA, transmiterea de bunuri/servicii către asociere și cazuri de ajustare a TVA, exemple practice;
 • Taxarea inversă prevăzută de art. 331, sfera de aplicare, condiții, exemple practice;
 • Alte obligații privind TVA.