Analiza financiară a companiei
Ghid practic de analiză, diagnostic şi previziune financiară

19 - 20 iunie 2018
Bucuresti, World Trade Center

Trainer: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoaştere internaţionala (CMC), Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienta de peste 25 de ani in training si consultanta specializata pentru companii.

Descrierea cursului

Scopul acestui curs este de a oferi participantilor intelegerea si cunoasterea starii de sanatate financiara a companiei pe care o conduc precum si de a evidentia modul in care deciziile financiare afecteaza afacerea in care sunt implicati.

Cursul se adreseaza in special managerilor si acelor persoane din companie, care au responsabilitati financiare in obiectivele lor de evaluare, cu sau fara calificare financiar-contabila.

Metode si obiective

Seminarul propune un Ghid practic de diagnostic financiar şi previziune financiară. Se vor viza studierea evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţii inter-anuale, confruntând cu rezultatele obţinute în societăţi similare sau concurente.
Analiza vizeaza posiblitatea de a se pronunţa asupra: exploatării şi rezultatelor; echilibrului financiar; adecvării mijloacelor la resurse; randamentelor companiei în gestiunea investiţiilor sale.

19 - 20 iunie 2018

Curs

Tematica - Etapele diagnosticului financiar:

 1. Construirea instrumentelor de analiză:
  1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (SIG);
  2. Bilanţurile funcţionale;
  3. Tabloul de finanţare;
 2. Demersul previziunilor financiare:
  1. Examinarea sistemului de previziuni ale întreprinderii;
  2. Analiza incidenţelor potenţiale rezultând din diagnosticurile precedente;
  3. Elaborarea contului de profit şi pierderi si a bilanţului previzional;
  4. Construcţia bugetului de trezorerie;
  5. Determinarea rezultatelor previzionale pt evaluarea performanţelor.
 3. Analiza ratelor:
  1. Analiza activităţii întreprinderii prin examinarea în evoluţie: a structurii CA si a marjelor pe sector;
  2. Principalii Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiza; Rate de rentabilitate; Rate de lichiditate, rate de indatorare;
  3. Analiza echilibrului financiar;
  4. Determinarea gradului de îndatorarea a intreprinderii.
 4. Detectarea riscurilor de faliment prin metoda scorurilor;
 5. Analiza SWOT;
 6. Concluziile diagnosticului financia;r
 7. Utilizarea Bugetului de venituri si cheltuieli ca instrument de conducere;