Seminar de Contabilitate
Provocări pentru operatorii economici și profesioniștii contabili în 2019

28 - 30 iunie 2019
Mamaia, Hotel Sulina International

Începând cu anul 2018, entitățile care intră sub incidența reglementărilor contabile conforme cu IFRS aplică IFRS 15 ”Venituri din contractele cu clienții”, iar din 2019 aplică IFRS 16 ”Contracte de leasing”.

Aplicarea acestor standarde contabile poate să conducă la diferențe semnificative privind informațiile prezentate în bilanț și în contul de profit și pierdere, comparativ cu cele prezentate de entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Datorită faptului că legislația fiscală face trimitere la sumele evidențiate în contabilitate, ca punct de plecare pentru impozitare, este posibil ca unele entități să fie avantajate sau dezavantajate din punct de vedere fiscal (chiar dacă în unele cazuri, doar temporar).

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

Curs

Tematica

În acest context vă propunem un seminar în care vom prezenta, din punct de vedere practic, unele situații concrete, respectiv:

 1. Contabilitatea și fiscalitatea veniturilor și a cheltuielilor în cazul aplicării Reglementărilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin O.M.F.P. nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, vor fi prezentate:
  1. exemple privind identificarea obligațiilor asumate de părți într-un contract și contabilizarea distinctă a acestora;
  2. criteriile pentru recunoașterea în contabilitate a veniturilor și a unor cheltuieli în conformitate cu cele două reglementări contabile;
  3. cazuri particulare privind contabilizarea veniturilor și a cheltuielilor în conformitate cu cele două reglementări contabile:
   • contabilizarea operațiunilor de vânzare cu drept de retur;
   • contabilizarea operațiunilor de vânzare în cazul reevaluării condițiilor pentru recunoașterea veniturilor;
   • evidențierea în contabilitate a componentei de finanțare semnificativă;
   • evidențierea contraprestației datorate unui client;
   • recunoașterea unui activ aferent contractului în cazul executării de către entitate a unui contract cu un client;
   • recunoașterea în contabilitate a unei creanțe pentru executarea de către entitate a unui contract cu un client;
   • contabilizarea stimulentelor de tip reduceri pentru valoare;
   • evidențierea în contabilitate a garanțiilor acordate clienților;
   • contabilizarea avansurilor încasate de o entitate în baza unui contract de vânzare cu un client și a evaluării ratei de actualizate a avansului;
   • contabilizarea costurilor marginale și de executare a unui contract.
 1. Contabilizarea operațiunilor de leasing la locatar (utilizator):
  1. prezentarea modificărilor aduse de IFRS 16 ”Contracte de leasing”;
  2. contabilizarea unui contract de leasing la utilizator în conformitate cu IFRS 16 și O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Identificarea avantajelor/dezavantajelor fiscale pentru operațiunilor economice în funcție de reglementările contabile utilizate;
 3. Impactul aplicării O.M.F.P. nr 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau a O.M.F.P. nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare, asupra indicatorilor prezentați în bilanț și în contul de profit și pierdere
 4. Prezentarea legislației relevante pentru situațiile supuse dezbaterii
 5. Alte aspecte de actualitate privind contabilizarea operațiunilor economice

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv.

De asemenea va avea loc la final o sesiune speciala de intrebari & raspunsuri la spetele participantilor, trimise anterior pe baza unui chestionar, dar si celor inopinate si care se incadreaza in tematica.

Program (orientativ): vineri, 28 iunie – 15:30 – 19:30 | sambata, 29 iunie: 10:30 – 14:30

SERVICII HOTELIERE (Opţional): Hotel Sulina International, MAMAIA (28 – 30 iunie 2019)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1120 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1340 lei (taxe incluse)