Seminar de Contabilitate
Reglementări actuale pentru 2018

29 iunie - 1 iulie 2018
Mamaia, Hotel Palas

Avand la baza cele mai recente tendinte si actualizari ale legislatiei nationale în domeniu, seminarul intentioneaza sa ofere o intelegere si o cunoastere profunda a problematicii legata de contabilizarea unor operatiuni economico-financiare.

Seminarul se adreseaza economistilor din societatile comerciale care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

Curs

Tematica

Tematica prezentata mai jos este de interes pentru o gama larga de profesionisti si nu se limiteaza doar la aceste subiecte:

 1. Modificarile si completarile aduse legislatiei contabile in 2018;
 2. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate
 3. Tratamente contabile privind imobilizarile corporale si necorporale:
  • recunoastere initiala; evaluare; cheltuieli ulterioare; derecunoastere;
  • contabilizarea transferurilor de imobilizari de la o categorie la alta;
  • active specifice unor domenii de activitate;
  • trecerea de la reevaluarea imobilizarilor corporale la evaluarea la cost;
 4. Legislatia care reglementeaza regimul imobilizarilor;
 5. Alte subiecte abordate
  • contabilizarea reducerilor comerciale primite/acordate pentru stocuri si imobilizari;
  • contabilizarea costurilor indatorarii;
  • stimulente acordate/primite la incheierea contractelor de leasing operational sau inchiriere;
  • contabilizarea certificatelor verzi;
  • contabilizarea garantiilor acordate clientilor pentru bunuri livrate sau servicii prestate;
  • contabilizarea unor operatiuni in cazul programelor de fidelizare a clientilor;
  • facturare/ refacturare servicii;
  • contabilizare operatiuni în comision/ mandat/agent;
  • contabilizarea subventiilor si a  asistentei guvernamentale primite;
  • cazuri particulare de contabilizare a veniturilor si a cheltuielilor;
  • tratamentul contabil al rezervelor si al rezultatului reportat;.
  • alte tratamente contabile prevazute de reglementarile contabile;
 6. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv.

De asemenea va avea loc la final o sesiune speciala de intrebari & raspunsuri la spetele participantilor, trimise anterior pe baza unui chestionar, dar si celor inopinate.

Program (orientativ): vineri, 29 iunie – 15:30 – 19:30 | sambata, 30 iunie: 10:30 – 14:30

SERVICII HOTELIERE (Opţional): Hotel Palas, MAMAIA (29 iunie – 1 iulie 2018)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 890 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1140 lei (taxe incluse)