Aplicarea IFRS: de la teorie la practica
Curs aprofundat de IFRS
octombrie – noiembrie 2019

octombrie - noiembrie 2019
Bucuresti, World Trade Center

POLITICI CONTABILE ȘI RAȚIONAMENT PROFESIONAL ÎN CONDIȚIILE APLICĂRII REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU IFRS, APROBATE PRIN O.M.F.P. NR. 2844/2016, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Acest curs complex va ofera posibilitatea aprofundarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara, de aceea ca si structura este format dintr-o succesiune de module, avand o durata mai mare.
Tematica in detaliu pentru fiecare sectiune va fi prezentata dupa inscriere.

Cui se adreseaza programul

 • Personalului din entitățile care aplică IFRS (operatori economici);
 • Profesioniștilor care oferă servicii de contabilitate, audit și consultanță fiscală;
 • Persoanelor interesate de raportarea contabilă potrivit IFRS (analiști, consultanți);
 • Altor persoane care doresc să-și actualizeze sau să-și dezvolte cunoștințele in domeniul aplicării IFRS.

Ce ofera programul

 • Programul cuprinde o componentă teoretică care urmărește punerea in evidență a prevederilor semnificative din standarde care au (pot avea) impact contabil sau fiscal și din legislația relevantă.
 • Prezentarea fiecărui standard contabil va fi insoțită de exemple parctice atat in ceea ce privește raționamentul profesional cat și tratamentul contabil in cazurile respective. Va fi prezentata si legislatia relevanta care reglementeaza anumite operatiuni tratate in prezentare.
 • Beneficiul participării la programul propus seminar va consta fie in actualizarea informațiilor, fie in asimilarea de informații noi privind aplicarea IFRS.
 • Lectorul Georgeta Petre vine in intampinarea dumneavoastra cu o bogată experiență atat in ceea ce privește problemele cu care se confruntă entitățile la aplicarea pentru prima dată a IFRS cât și problemele ivite pe parcursul aplicării efective a acestor standarde.

Modul de desfasurare a programului

 • Cursul va fi interactiv.
 • Lectorul va prezenta problematica inscrisă in program și va răspunde intrebărilor adresate de participanți pe parcursul desfășurării.
 • Participanții pot adresa întrebări organizatorilor și înainte de desfășurarea seminarului, caz in care răspunsurile la acestea se vor prezenta in cursul seminarului.
 • Lectorul va face prezentările intr-un limbaj inteligibil, astfel incat informațiile prezentate să fie accesibile participanților, indiferent de gradul de aprofundare a cunoștințelor in domeniul IFRS.
 • Programul va avea un număr de 24 ore, structurat in 6 module, din care 5 module contabilitate si un modul fiscalitate. Datorita complexitatii unor standarde, prezentarea unor sectiuni se va efectua pe parcursul a doua module.
 • De aceasta data, pentru a pune in evidenta aspectele de politica contabila si rationament profesional, tematica propusa urmareste structurile prezentate de entitati in Situatia pozitiei financiare si in Contul de profit si pierdere/Situtia rezultatului global.

Tematica

Sectiunea I. Intocmirea și prezentarea situațiilor financiare cu scop general – Dna Georgeta PETRE

 • Organizarea contabilității in condițiile aplicării IFRS ca bază contabilă; Documente financiar-contabile;
 • Cadrul general conceptual de raportare financiară;
 • Politici contabile, erori contabile și estimări – IAS 8;
 • Evenimente ulterioare datei bilanţului – IAS 10;
 • Prezentarea situațiilor financiare – IAS 1;
 • Raportarea financiară interimară – IAS 34

Sectiunea II. Recunoașterea și evaluarea activelor – Dna Georgeta PETRE

 • Imobilizări necorporale – IAS 38;
 • Imobilizări corporale – IAS 16;
 • Deprecierea activelor – IAS 36;
 • Investiții imobiliare – IAS 40
 • Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing – IFRS 16;
 • Active imobilizate deținute in vederea vanzării și activități intrerupte – IFRS 5;
 • Stocuri – IAS 2;
 • Active financiare (recunoastere, clasificare si evaluare) – IFRS 9.

Sectiunea III. Recunoașterea și evaluarea datoriilor – Dna Georgeta PETRE

 • Costurile indatorării – IAS 23;
 • Provizioane, datorii și active contingente – IAS 37;
 • Impozitul pe profit – IAS 12;
 • Beneficiile angajaților – IAS 19;
 • Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală – IAS 20;
 • Datorii aferente contractelor de leasing – IFRS 16.

Sectiunea IV. Capital și rezerve – Dna Georgeta PETRE

 • Capital social;
 • Acţiuni proprii răscumpărate;
 • Rezerve:
  • Rezerve din reevaluare;
  • Rezerve legale și alte rezerve;
  • Rezultatul perioadei şi repartizarea profitului: Rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile;

Sectiunea V. Venituri si cheltuieli – Dna Georgeta PETRE

 • Cifra de afaceri netă;
 • Recunoașterea veniturilor din contractele cu clienții – IFRS 15;
 • Recunoașterea cheltuielilor.

Sectiunea VI. Prezentarea principalelor diferente intre prevederile cuprinse in standardele internationale de raportare financiara (IFRS) si prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare, in ceea ce priveste activele, datoriile si capitalurile proprii. – Dna Georgeta PETRE

Sectiunea VII. Implicaţii fiscale importante ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) – Dl Cristian RADULESCU

Programul pe module este astfel:

 1. Modulul I – marti, 15 octombrie, 15:00 – 19:00
 2. Modulul II – marti, 22 octombrie, 15:00 – 19:00
 3. Modulul III – miercuri, 30 octombrie, 15:00 – 19:00
 4. Modulul IV – miercuri, 6 noiembrie, 15:00 – 19:00
 5. Modulul V – miercuri, 13 noiembrie, 15:00 – 19:00
 6. Modulul VI – miercuri, 20 noiembrie, 15:00 – 19:00

Cursurile vor avea loc in intervalul orar 15:00 – 19:00, cu welcome coffee si o pauza de cafea.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor in domeniul contabilitatii, avand numeroase publicatii (carti si articole in reviste de specialitate).

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania si a sustinut cursuri si seminarii in cadrul programelor de pregatire organizate de asociatiile profesionale.

De asemenea a fost membru in Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, a fost membru in Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfectionarea economistilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 13 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.

Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.

De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.