Noi reglementări fiscale de la 1 ianuarie 2021

12-14 martie 2021
Sinaia, Hotel International, Seminar Online

CE VETI AFLA?

In cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate va avea loc prezentarea ultimelor modificari importante aplicabile in anul 2021 in domeniul TVA, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc.
Sunt cateva sute de modificari solicitate de mult timp de mediul de afaceri, cu impact major asupra companiilor din Romania si care vor aduce numeroase avantaje concrete. Este vorba de Legea nr. 296/2020 de modificare a Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala in vigoare din data de 21 decembrie 2020.

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Descarcati prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta, oferta completa in .pdf, sau derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii complete in pagina.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 15 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

Curs

Reglementari ale Codului fiscal si Codului de procedura fiscala

Modificari Cod Fiscal

 1. Modificari cu caracter general
  • modificarea definitiilor anumitor termini (e.g. locul conducerii efective, persoane afiliate)
  • introducerea unei proceduri detaliate privind stabilirea rezidentei fiscale in Romania a persoanelor juridice straine cu locul conducerii efective in Romania.
 2. Modificari cu privire la impozit pe profit
  • clarificari cu privire la aplicarea facilitatii de scutire pentru profitul reinvestit (e.g. modul de calcul al scutirii, clarificari cu privire la creditul fiscal acordat pentru achizitionarea caselor de marcat);
  • modificari cu privire la deductibilitatea cheltuielilor la calculul rezultatului fiscal:
   • noi cheltuieli deductibile: telemunca, stock option plan (indifferent de tratamentul din perspectiva impozitului pe venit);
   • noi cheltuieli nedeductibile: cheltuieli efectuate cu persoane care sunt incluse in lista jurisdictiilor necooperante, cheltuieli cu amortizarea caselor de marcat electronice fiscal);
  • introducerea posibilitatii deducerii integrale a ajustarilor pentru deprecierea creantelor;
  • introducerea de prevederi speciale in legatura cu tratamentul fiscal pentru contractele de leasing pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu IFRS;
  • reglementarea preluarii pierderilor fiscale in cadrul unor operatiuni de reorganizare implicand microintreprinderi.
 3. Introducerea consolidarii fiscal in scop de impozit pe profit
 4. Modificari cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor – e.g. modificari cu privire la aplicarea cotei de 1% in conditii speciale, modificari de calcul a bazei impozabile;
 5. Modificari cu privire la impozitul pe venit
  • clarificari cu privire la stabilirea rezidentei fiscale in Romania;
  • venituri din salarii : introducere de prevederi noi cu privire la avantaje in bani si natura primite de la terti, introducere de noi venituri neimpozabile (e.g. ajutoare pt adoptie, utilizare automobile in scop personal pentru societati platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau impozit specific, ajutoare pentru telemunca, costuri cu testare epidemiologica / vaccinare);
  • venituri din cedarea folosintei bunurilor – modificarea/introducerea unor prevederi cu privire la regimul fiscal aplicabil veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, precum si a regulilor privind stabilirea impozitului aferent;
  • venituri din transferul titlurilor de valoare – clarificari cu privire la definirea veniturilor din Romania din transferul titlurilor de valoare, modificari termen depunere declaratia 205
  • venituri din premii si din jocuri de noroc – sunt incluse si reducerile comerciale de pret;
  • venituri din alte surse – se introduce prevederi suplimentare referitor la tichetele cadou primite de la terti.
 6. Contributii sociale obligatorii
  • precizari suplimentare sector constructii;
  • reglementari pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate;
  • modificare termen depunere Declaratie Unica – 25 mai a anului urmator.
 7. Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti – modificare cota WHT aplicabila pentru persoane fizice – 10%
 8. Modificari privind TVA – cele mai importante masuri
  • majorare plafon aplicare TVA la incasare;
  • introducere prevederi cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru creantele neincasate de la persoane fizice;
  • introducere prevederi referitoare la cursul valutar ce va fi utilizat pentru determinarea echivalentului in lei a plafonului de 140.000 EUR pentru livrarea de locuinte pentru care se aplica cota redusa de TVA de 5%;
  • clarificari privind dreptul de deducere a TVA inscrisa in facturile de corectie emise din proprie initiativa de furnizori (si nu doar ca urmare a unei inspectii fiscale) si transmise cu intarziere catre beneficiari;
  • introducere posibilitare de a desemna un reprezentant fiscal de persoanele nerezidente care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania si care efectueaza operatiuni de import urmate de livrari intracomunitare ;
  • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care importa in Romania anumite bunuri supuse masurilor nationale de taxare inversa nu fac plata efectiva a TVA in vama.
  • introducere clarificari suplimentare aplicabile pentru persoanele impozabile care comercializeaza energia electrica si livrari de gaze.
 9. Modificari accize – clarificare obligatie pentru operatorii economici autorizati in domeniul desfasurarii activitatilor cu gaz natural, carbune, lignit, cocs si energie electrica de a se inregistra la autoritatea competenta in scop de accize inainte de a desfasura astfel de activitati.
 10. Modificari impozite si taxe locale – modificare interval de evaluare in scop de impozite si taxe locale, aplicare bonificatie 10% pentru taxa pe cladire / teren.

  Modificari Cod de Procedura Fiscala

 1. Completari privind cazurile care atrag nulitatea actului administrativ fiscal – e.g. organul fiscal nu prezinta argumentele pentru care nu ia in considerare opinia prealabila emisa in scris sau solutia adoptata anterior pt situatii similare, organul fiscal nu respecta considerentele deciziei de solutionare a contestatiei, etc.
 2. Modificari privind anumite termene procedurale si de prescriptie:
  • termenele prevazute de legislatia fiscala privind indeplinirea de catre contribuabili/platitori a unor obligatii, pot fi prelungite/modificate, pentru motive justificate ce tin de activitatea de administrare a creantelor fiscal;
  • se introduce masura intreruperii sau suspendarii termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale pe perioada desfasurarii actiunii de urmarire penala;
  • prevederi referitoare la prescrierea dreptul contribuabilului/platitorului de a solicita dobanzi pentru sumele de restituit/rambursat de la buget;
 3. Modificari privind inspectia fiscala / verificarea situatiei fiscale personale si solutionarea contestatiilor – cele mai importante masuri
  • transfer competenta privind solutionarea contestatiilor;
  • introducere prevederi referitoare la situatia in care, dupa inceperea inspectiei fiscale, respectiv a verificarii situatiei fiscale individuale intervine incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice;
  • introducere completari cu privire la suspendarea inspectiei fiscale;
  • introducere termen minim pentru stabilirea discutiei finale de la data comunicarii proiectului de raport de inspectie fiscala;
  • introducerea posibilitatii solicitarii de reverificare a unor tipuri de obligatii fiscale si de catre contribuabil;
  • introducerea de noi prevederi legate de rezultatele controlului antifrauda;
  • introducerea posibilitatii de reexaminare a deciziei emise in solutionarea contestatiei de catre organul de solutionare competent, la cererea contribuabilului/platitorului.
 4. Alte prevederi importante – cele mai importante
  • rezultatele analizei de risc efectuate de organul fiscal nu vor mai fi publicate pe site-ul propriu;
  • codul de identificare fiscala poate fi utilizat de contribuabili si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale anterioare datei de inregistrare fiscala;
  • se introduc dispozitii privind stingerea prin compensare in cazul grupului fiscal constituit in domeniul impozitului pe profit, asemenea celor aplicabile in cazul grupului fiscal constituit pentru TVA;
  • completari referitoare la procedura de eliminare a dublei impuneri intre persoane romane afiliate membre ale aceluiasi grup fiscal aplicabile in cazul in care se ajusteaza/estimeaza veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, in cadrul unei inspectii fiscale.
  • eliminare necesitate de prezentare a certificatului de atestare fiscala in cazul in care pentru instrainare mijloc de transport se utilizeaza formularul tipizat de contract de instrainare-dobandire.
  • introducere prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende interimare;
  • introducere prevederi noi cu privire la garantii pentru contribuabilii care beneficiaza de procedura de esalonare la plata a obligatiilor fiscale;
  • se modifica prevederile cu privire la inlocuirea bunurilor sechestrate.

  Sesiune de intrebari si raspunsuri

Servicii Hoteliere (Optional): Hotel International, SINAIA (12 – 14 martie 2021)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimatie masa – 1190 lei (TVA & taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimatii de masa – 1430 lei (TVA & taxe incluse)

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.

De asemenea se poate oferi suplimentarea noptilor de cazare. Pentru detalii, contactati organizatorii.