Noi reglementări fiscale din 2021
Închiderea anului fiscal 2020

26 februarie & 1-2 martie 2021
Seminar Online

CE VETI AFLA?

In cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate si contabilitate va avea loc prezentarea ultimelor modificari importante aplicabile in anul 2021 in domeniul TVA, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc.
Sunt cateva sute de modificari solicitate de mult timp de mediul de afaceri, cu impact major asupra companiilor din Romania si care vor aduce numeroase avantaje concrete. Este vorba de Legea nr. 296/2020 de modificare a Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala in vigoare din data de 21 decembrie 2020.
De asemenea Doamna Georgeta PETRE va prezenta inchiderea exercitiului financiar 2020 de catre operatorii economici potrivit reglementarilor contabile aplicabile respectiv:
– Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cristian RADULESCU va prezenta si aspectele fiscale privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2020.
Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Descarcati prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta, oferta completa in .pdf, sau derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii complete in pagina.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 15 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

 • 08:30
 • 3,5 ore
Curs

Modulul I - vineri, 26 februarie 2021

Reglementari ale Codului fiscal si Codului de procedura fiscala – Cristian RADULESCU
 1. Modificari majore aduse Codului Fiscal prin Legea 296/2020 din 21 decembrie 2020. Va prezentam doar o selectie de articole ce au fost modificate:
  • Ajustarile pentru deprecierea creantelor devin integral deductibile in conditiile prevazute de lege
  • Planurile de motivare si retentie a personalului prin actiuni de tip Stock option plan – Cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor vor fi cheltuieli deductibile.
  • Consolidarea fiscala la nivel de grup.
  • Avantajul sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor devine neimpozabil si scutit de contributii sociale si pentru angajatii microintreprinderilor sau al societatilor care datoreaza impozitul specific unor activitati, fara alte conditionari.
  • Se rezolva problema cu tichetele cadou.
  • Se aduc anumite clarificari privind scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate.
  • Angajatorii nu vor plati impozit pe venit si contributii sociale pentru sumele acordate angajatilor care desfasoara telemunca in limita unui plafon lunar de 400 lei.
  • Vor fi exceptate de la impozitul pe venit si contributii costurile suportate de angajatori cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajatilor.
  • Se excepteaza de la plata contributiilor sociale sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor.
  • Posibilitatea de a recupera TVA platita la buget pentru facturile mai vechi de un an, neincasate de la persoane fizice.
  • Posibilitatea de a desemna un reprezentant fiscal autorizat pentru obligatiile de TVA de catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA in Romania.
  • Legea 296/2020 (din 21 decembrie 2020) pentru modificarea si completarea Codului fiscal: modificarea plafonului pentru TVA la incasare, a plafonului pentru aplicare cotei de 5% la locuinte sociale, introducerea posibilitatii ajustarii taxei colectate pentru facturi neincasate de la persoane fizice, introducerea taxarii inverse pentru livrarea de gaze naturale, TVA in vama, s.a.;
  • Modificare termen de depunere si plata pentru declaratia unica. La fel si pentru formularul 230.
  • Daca o persoana juridica straina este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte, rezidenta acestei persoane se va stabili potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri.
  • Cheltuielile reprezentand amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care se scad din impozitul pe profit sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.
  • Se introduc prevederi fiscale specifice contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru contractele de leasing.
  • Alte domenii cu modificari: Pierderi fiscale, Creditul fiscal, Consolidarea fiscala, Impozitul pe dividende, Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, Rezidenta fiscala a persoanelor fizice, Venituri si avantaje de natura salariala, Venituri din activitati independente, Venituri din cedarea folosintei bunurilor, Venituri din investitii, Venituri din pensii, Venituri din premii si din jocuri de noroc, Venituri din alte surse, Accize, Impozite si taxe locale.
 2. Modificari majore aduse Codului de Procedura Fiscala. Va prezentam doar o selectie de articole ce au fost modificate:
  • Incetarea procedurii fiscale ori de cate ori exista suspiciuni de ordin penal referitoare la probe inca din faza inspectiei fiscale si sesizarea organelor penale spre a efectua cercetari, fiind reglementate in mod echilibrat si mecanismele corespunzatoare de protectie a intereselor contribuabilului si ale organelor fiscale.
  • Competenta de solutionare a contestatiilor pleaca din subordinea ANAF in cea a Ministerului Finantelor Publice.
  • Introducerea a patru noi cazuri de nulitate a actului administrativ fiscal, pentru situatiile in care organul fiscal nu respecta reglementarile legale.
  • Schimbari in privinta reexaminarii deciziei de solutionare a contestatiilor
  • Noutati in privinta penalitatii de nedeclarare
  • Reglementarea situatiei in care Fiscul datoreaza obligatii contribuabilului si intarzie cu plata.
  • Procedura de restituire a impozitului pe dividende achitat in plus.
 3. Alte modificari recente de interes aduse Codului Fiscal in anul 2020.
 4. Sesiune de intrebari si raspunsuri.
Curs

Modulul II

Reglementari Actuale in Domeniul Impozitului pe Profit & Inchiderea Exercitiului Financiar 2020 din Punct de Vedere Fiscal – Cristian RADULESCU
 1. Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici; Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2020.
 2. Reglementari actuale in domeniul Impozitului pe Profit;
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici.
 • 09:30
 • 3,5 ore
Curs

Modulul III - luni, 1 martie 2021

Întocmirea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar 2020 de către entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 – Georgeta PETRE
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile;
 2. Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 3. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • evaluarea activelor imobilizate amortizabile (imobilizari necorporale, imobilizari corporale si investitii imobiliare);
  • evaluarea investitiilor financiare pe termen lung si a celor pe termen scurt;
  • evaluarea stocurilor;
  • evaluarea creantelor si a datoriilor;
  • constituirea si evaluarea provizioanelor; prezentarea activelor si a datoriilor contingente;
  • prezentarea elementelor de capitaluri proprii in situatiile financiare anuale;
 4. Contul de profit si pierdere. Contabilizarea unor venituri si cheltuieli;
 5. Evenimente ulterioare datei bilantului;
 6. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate; estimari contabile; corectare erori:
  • implicatiile modificarii politicilor contabile privind imobilizarile corporale in cazul trecerii de la reevaluare la cost;
  • conditii in care se poate face modificarea; situatii identificate in practica;
 7. Prezentarea prevederilor legale referitoare la informatiile nefinanciare care trebuie prezentate de catre unele categorii de entitati;
 8. Prevederi cuprinse in Legea societatilor nr 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la situatiile financiare anuale.

Prezentarea va avea caracter practic si interactiv.
Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.

 • 09:30
 • 4,5 ore
Curs

Modulul IV - luni, 2 martie 2021

Întocmirea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar 2020 de către entitățile care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară aprobate prin OMFP 2844/2016 – Georgeta PETRE
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile; Cerinte legale privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale;
 2. Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 3. Evaluarea elementelor din situatia pozitiei financiare potrivit IFRS relevante:
  • Evaluarea activelor imobilizate si testul de depreciere potrivit IAS 36 – Deprecierea activelor”: imobilizari corporale, imobilizari necorporale, investitii imobiliare, active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing;
  • Evaluarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii;
  • Evaluarea stocurilor;
  • Evaluarea activelor si a datoriilor financiare;
  • Evaluarea creantelor si datoriilor aferente vanzarilor cu drept de retur;
  • Evaluarea datoriilor aferente contractelor de leasing;
  • Evaluarea provizioanelor; active si datorii contingente.
 4. Recunoasterea impozitului pe profit curent si a impozitului pe profit amanat;
 5. Prezentarea elementelor de capitaluri proprii in situatia pozitiei financiare;
 6. Cazuri particulare privind contabilizarea si prezentarea in situatia rezultatului global a unor venituri si cheltuieli;
 7. Modificarea politicilor contabile, estimari si corectarea erorilor contabile: contabilizare si prezentare in situatiile financiare anuale;
 8. Evenimente ulterioare datei bilantului;
 9. Alte informatii ce trebuie prezentate in situatiile financiare potrivit IFRS.

Prezentarea va avea caracter practic si interactiv. Vor fi prezentate prevederi din IFRS relevante pentru problematica anuntata.
Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.