Seminar de Fiscalitate & Contabilitate
Reglementări actuale pentru 2018

12 - 15 iulie 2018
Mamaia, Hotel Sulina International

In cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate si contabilitate va avea loc prezentarea ultimelor modificari aplicabile in anul 2018 in domeniul TVA, contabilitate, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale.
Vor fi prezentate inclusiv modificarile majore aduse Normelor de aplicare ale Codului Fiscal, publicate in 25.02.2018 in Monitorul Oficial.
In data de 13 iunie 2018 a fost adoptata de catre Camera Deputatilor ca for decizional, si va merge la promulgare, Legea pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr.31/1990, precum si modificarea Legii nr.1/2005, care va aduce modificari:
– repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati;
– situatiile financiare interimare sunt supuse auditului;
– repartizarea profitului se înregistreaza în contabilitate pe destinatii;
– de asemenea, deputatii au eliminat infractiuni care se pedepseau cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda pentru administratorul sau presedintelui societatii cooperative ori directorul executiv care se împrumuta de la societatea cooperativa pe care o administreaza sau care incaseaza sau plateste dividende.
Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.
Desigur nu va lipsi si sesiunea de intrebari si raspunsuri la finalul fiecarui modul, in cadrul careia va vor fi lamurite toate aspectele asupra carora veti mai avea intrebari.
Va garantam raspunsul din partea lectorilor la toate nelamuririle dumneavoastra legate de Codul Fiscal, de normele de aplicare ale acestuia dar si cele legate de contabilitate! Un raspuns avizat, rezultat din experienta vasta si studiul aprofundat!

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 13 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

Curs

Tematica

Modulul I – Fiscalitate

 1. Modificari recente de interes ale Codului Fiscal, care se refera in principal la:
  • Noile norme de aplicare ale Codului Fiscal publicat in Monitorul Oficial nr. 442 din 25.05.2018 (HG nr. 354/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016: Transpunerea Directivei pentru impozitarea profiturilor in tara in care se realizeaza, modificari impozit specific, categorii extinse de scutiri la impozitul pe venitul din salarii, procedurile pe care le vor urma persoanele fizice ce realizeaza venituri din activitati sportive, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de autor, modificari la contributia asiguratorie pentru munca, exemple de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri si de realizare a creditului fiscal, modificari substantiale la conditiile de autorizare pentru accize.
  • Noutati majore aduse de noua declaratie unica, ce va fi explicata in detaliu;
  • Modificari in sfera impozitului pentru IMM – Una dintre principalele modificari aduse de recenta Ordontanta de Urgenta este introducerea plafonului de 1.000.000 euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe profit, in anumite conditii;
  • Simplificarea procedurii de rambursare a taxelor de mediu;
  • Modificari in sfera impozitului pe profit: cheltuieli privind stocurile degradate, valoarea creantelor
   instrainate, Transpunerea Directivei UE 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance – ATAD: limitarea deductibilitatii dobanzii, impozitarea la iesire/Exit-TAX), Reguli privind societatiile straine controlate “CFC rules”, facilitati fiscale – R&D, Scutirea de impozit a profitului reinvestit, Cheltuieli cu serviciile, Cheltuieli nedeductibile;
  • Noi limite la deductibilitatea cheltuielililor cu dobanda;
  • Schimbarea regimului fiscal pentru dividende;
  • Reglementari contribuabili inactivi / cod TVA anulat;
  • Modificari in sfera impozitului pe venit;
  • Trecerea contributiilor de la angajator la angajat si reducerea acestora – ultima varianta in vigoare;
  • Noi cote de contributii pentru cei care desfasoara activitati independente;
  • Reducerea impozitului pe venitul din salarii de la 16% la 10%;
  • Modificarea deducerilor personale;
  • Impozitul specific unor activitati;
  • Preturi de transfer;
  • Extinderea confiscarii si asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune;
  • Modificari in sfera TVA;
  • Alte masuri fiscale de interes (accize, impozite si taxe locale).
 2. Modificari de interes aduse Codului de Procedura Fiscala prin OG 30/2017
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri

Modulul II – Contabilitate

Politici contabile si rationamente profesionale utilizate la contabilizarea unor operatiuni economico – financiare efectuate de societati.

Avand la baza cele mai recente tendinte si actualizari ale legislatiei nationale în domeniu, seminarul intentioneaza sa ofere o intelegere si o cunoastere profunda a problematicii legata de contabilizarea unor operatiuni economico-financiare.

Seminarul se adreseaza economistilor din societatile comerciale care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

Tematica prezentata mai jos este de interes pentru o gama larga de profesionisti si nu se limiteaza doar la aceste subiecte:

 1. Modificarile si completarile aduse legislatiei contabile in 2018;
 2. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate
 3. Tratamente contabile privind imobilizarile corporale si necorporale:
  • recunoastere initiala; evaluare; cheltuieli ulterioare; derecunoastere;
  • contabilizarea transferurilor de imobilizari de la o categorie la alta;
  • active specifice unor domenii de activitate;
  • trecerea de la reevaluarea imobilizarilor corporale la evaluarea la cost;
 4. Legislatia care reglementeaza regimul imobilizarilor;
 5. Alte subiecte abordate
  • contabilizarea reducerilor comerciale primite/acordate pentru stocuri si imobilizari;
  • contabilizarea costurilor indatorarii;
  • stimulente acordate/primite la incheierea contractelor de leasing operational sau inchiriere;
  • contabilizarea certificatelor verzi;
  • contabilizarea garantiilor acordate clientilor pentru bunuri livrate sau servicii prestate;
  • contabilizarea unor operatiuni in cazul programelor de fidelizare a clientilor;
  • facturare/ refacturare servicii;
  • contabilizare operatiuni în comision/ mandat/agent;
  • contabilizarea subventiilor si a  asistentei guvernamentale primite;
  • cazuri particulare de contabilizare a veniturilor si a cheltuielilor;
  • tratamentul contabil al rezervelor si al rezultatului reportat;.
  • alte tratamente contabile prevazute de reglementarile contabile;
 6. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv.

De asemenea va avea loc la final o sesiune speciala de intrebari & raspunsuri la spetele participantilor, trimise anterior pe baza unui chestionar, dar si celor inopinate.

Program (orientativ): Vineri, 13 iulie, 9:00– 13:00; 14:00 – 18:30 | Sambata, 14 iulie, 09:30 – 12:00

SERVICII HOTELIERE (Opţional): Hotel Sulina International, MAMAIA (12 – 15 iulie 2018)

Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1575 lei (taxe incluse)

Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1875 lei (taxe incluse)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1090 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1290 lei (taxe incluse)