Seminar de Fiscalitate și Contabilitate
Închiderea Anului Fiscal 2018
Noutăți Fiscale actuale pentru 2018 și perspective pentru 2019

9 - 11 noiembrie 2018
Sinaia, Hotel International

CE VETI AFLA?

  ­

 1. In cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate si contabilitate va avea loc prezentarea ultimelor modificari aplicabile in anul 2018 in domeniul TVA, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc., dar si perspectivele deja anuntate pentru inceputul anului 2019.
 2. ­Doamna Mariana VIZOLI va prezenta in detaliu o tematica foarte atractiva despre TVA, inclusiv recent adoptata OUG prin care TVA-ul in turism si activitati conexe se reduce de la 9% la 5%, incepand cu 1 noiembrie 2018. Veti afla totul despre aceasta masura, dar si alte subiecte interesante in domeniul TVA;
 3. ­Inchiderea exercitiului financiar 2018 de catre operatorii economici potrivit reglementarilor contabile aplicabile respectiv:
  • Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. ­Aspecte fiscale privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2018;

­Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

CINE SUNT LECTORII

A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.
În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.
A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.
A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016 .
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE ( Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 13 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

 • 15:00
 • 4 ore
Curs

Modulul I, vineri, 9 noiembrie 2018

Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici & Inchiderea exercitiului financiar 2018 din punct de vedere contabil - Georgeta Petre
 1. Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2018 de catre care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile in anul 2018;
  • Evaluarea pentru scopuri contabile si evaluarea pentru scopuri fiscale;
   • standarde de evaluare aplicabile;
   • evaluare la cost sau reevaluare in conditiile delimitarii prin lege a evaluarii pentru scopuri contabile de evaluarea pentru scopuri fiscale; valoare contabila/valoare fiscala;
  • Inventarierea elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
  • Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
   • evaluarea activelor imobilizate (imobilizari necorporale, imobilizari corporale si investitii imobiliare;
   • evaluarea investitiilor pe termen lung si a celor pe termen scurt;
   • evaluarea stocurilor;
   • evaluarea creantelor si a datoriilor;
   • evaluarea provizioanelor; active si datorii contingente;
  • Contabilizarea rezultatelor inventarierii si evaluarii;
  • Contul de profit si pierdere. Contabilizarea unor venituri si cheltuieli;
  • Politici contabile si rationament profesional in contabilitate; estimari contabile; corectare erori;
   • implicatiile modificarii politicilor contabile privind imobilizarile corporale in cazul trecerii de la reevaluare la cost; conditii in care se poate face modificarea; situatii identificate in practica;
  • Prezentarea unor prevederi legale referitoare la informatiile nefinanciare care trebuie prezentate in situatiile financiare de catre unele entitati.
 2. Pregatirea pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale potrivit standardelor internationale de raportare financiara (IFRS) si a legislatiei relevante
 3. Prezentarea are drept scop punerea in evidenta a unor operatiuni premergatoare intocmirii situatiilor financiare anuale, cu referinta la:

  • Modificari si completari aduse legislatiei contabile in 2018;
  • Inventarierea elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii si a elementelor extrabilantiere potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
  • Evaluarea elementelor din situatia pozitiei financiare potrivit IFRS relevante:
   • Evaluarea activelor imobilizate si testul de depreciere potrivit IAS 36 (imobilizari necorporale, imobilizari corporale si investitii imobiliare evaluate la cost); evaluarea investitiilor imobiliare la valoarea justa.
   • Evaluarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii;
   • Evaluarea stocurilor;
   • Evaluarea activelor si datoriilor financiare
   • Evaluarea provizioanelor; active si datorii contingente;
  • Contabilizarea rezultatelor inventarierii si evaluarii;
  • Cazuri particulare privind contabilizarea si prezentarea in contul de profit si pierdere/situatia rezultatului global a unor venituri si cheltuieli;
  • Recunoasterea impozitului pe profit curent si a impozitului pe profit amanat;
  • Modificari de politici contabile, estimari si corectarea erorilor contabile: contabilizare; prezentare in situatiile financiare anuale;

Prezentarea va avea caracter practic si interactiv. Vor fi prezentate prevederi din IFRS relevante pentru problematica anuntata.
Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.
Prezentarea va pune in evidenta atat operatiunile comune care se efectueaza de entitatile care aplica una dintre cele doua reglementari contabile (OMFP 1802/2016 sau IFRS) cat si operatiunile specifice entitatilor care aplica IFRS ca baza contabila.

 • 09:00
 • 4,5 ore
Curs

Modulul II, sambata, 10 noiembrie 2018

TVA – Mariana VIZOLI

Prezentarea de la inceput este structurata in 3 teme distincte in ceea ce priveste TVA, astfel:

 1. Trecerea in revista a modificarilor legislative:
  • 1 nov. 2018 – reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru cazarea la hoteluri, restaurante, facilitati sportive balciuri si alte parcuri de distractie – masuri aplicabile pe perioada de tranzitie. Problematica alimentelor servite take away.
  • De la 1 ianuarie 2019: transpunerea Directivei 2006/1065 privind regimul fiscal al cupoanelor valorice (vouchere). Diferenta fata de prevederile aplicabile in prezent pentru vouchere; extinderea cotei reduse de TVA de 9% pentru serviciile de canalizare.
 2. Directa aplicabilitate a jurisprudenței Curtii de Justitie a UE;
 3. Subiecte de interes privind tratamentul TVA in urmatoarele cazuri:
  • Anularea codului de TVA: jurisprudenta CJUE (Curtea de Justiție a UE) vs legislatia nationala;
  • Jurisprudenta CJUE (Curtea de Justiție a UE) avansuri: cand poate fi dedusa TVA daca nu se restituie un avans achitat;
  • Daune interese sau alte sume percepute pentru nerespectarea contractelor/exemple de bune practici;
  • Despagubiri acordate pentru lipsa din gestiune, inclusiv pe timpul transportului – baza legala – consecinte: ajustare vs autolivrare;
  • Achizitia intracomunitara de mijloace de transport – aplicatii practice

 4. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA.
 • 13:30
 • 1,5 ore
Curs

Pranz

 • 15:00
 • 1 ora
Curs

Modulul III

Reglementari actuale in domeniul impozitului pe profit & Inchiderea exercitiului financiar 2018 din punct de vedere fiscal – Cristian RADULESCU
 1. Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici; Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2018
 2. Reglementari actuale in domeniul Impozitului pe Profit;
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici.
 • 16:00
 • 2 ore
Curs

Modulul IV

Reglementari ale Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala – Cristian RADULESCU
 1. Modificari recente de interes aduse Codului Fiscal in anul 2018 si perspective pentru 2019 – o selectie a celor mai importante modificari si modul de aplicare al acestora, inclusiv Normele de aplicare ale acestuia;
 2. Modificari recente de interes aduse Codului de Procedura Fiscala;
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri.

SERVICII HOTELIERE (Opţional): Hotel International, SINAIA (9-11 noiembrie 2018)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1090 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1290 lei (taxe incluse)

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.

De asemenea se poate oferi suplimentarea noptilor de cazare. Pentru detalii, contactati organizatorii.