Seminar de fiscalitate și contabilitate
Noutăți fiscale de la 1 ianuarie 2024
Modificări și completări aduse legislației contabile
Închiderea exercițiului financiar 2023

15-16 februarie 2024
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

­SUBIECTE ABORDATE

­1. Va avea loc prezentarea tuturor modificarilor aduse de Legea nr. 296/2023 publicata in Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023 (privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung) ce sunt aplicabile in anul 2023 si majoritatea lor de la 1 ianuarie 2024 in domeniul impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, TVA, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc.
­­De asemenea vor fi prezentate si toate modificarile aduse de OUG 115/2023 din 14 decembrie 2023 care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu unele exceptii.
2. Inchiderea exercitiului financiar 2023 de catre operatorii economici potrivit reglementarilor contabile aplicabile respectiv:
– Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau/si
– Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
­3. Aspecte fiscale privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2023;

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Desigur nu va lipsi si sesiunea de intrebari si raspunsuri la finalul fiecarui modul, in cadrul careia va vor fi lamurite toate aspectele asupra carora veti mai avea intrebari.

Va garantam raspunsul din partea lectorilor la toate nelamuririle dumneavoastra legate de Codul Fiscal, de normele de aplicare ale acestuia dar si cele legate de contabilitate! Un raspuns avizat, rezultat din experienta vasta si studiul aprofundat!

Derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii de baza in pagina sau descarcati oferta cu tematica integrala in .pdf prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta a acestei pagini.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 15 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

 • 09:30
 • 4 ore
Curs

Joi, 15 februarie 2024

Modulul I - Contabilitate - Georgeta PETRE

ASPECTE DE ACTUALITATE PRIVIND CONTABILITATEA OPERATORILOR ECONOMICI & INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2023 DIN PUNCT DE VEDERE CONTABIL – GEORGETA PETRE

Partea A – Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2023 de catre entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Intocmirea situatiilor financiare anuale individuale. Aspecte tratate:
I. Situatii financiare anuale

 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei in domeniul contabilitatii; tratamente contabile pentru unele operatiuni recent reglementate.
 2. Inventarierea elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; Contabilizarea rezultatelor inventarierii.
 3. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • evaluarea imobilizarilor necorporale;
  • evaluarea imobilizarilor corporale;
  • evaluarea investitiilor imobiliare;
  • evaluarea investitiilor financiare pe termen lung si a celor pe termen scurt;
  • evaluarea stocurilor;
  • evaluarea creantelor si a datoriilor;
  • recunoasterea si evaluarea provizioanelor;
  • recunoasterea subventiilor in contabilitate;
  • venituri si cheltuieli in avans;
  • elemente extrabilantiere; active si datorii contingente.
 4. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate:
  • estimari contabile;
  • corectarea erorilor contabile;
  • modificari ale politicilor contabile;
 5. Evenimente ulterioare perioadei de raportare;
 6. Contul de profit si pierdere. Contabilizarea unor venituri si cheltuieli; Cifra de afaceri neta
 7. Prezentarea prevederilor legale referitoare la informatiile nefinanciare care trebuie prezentate de catre unele categorii de entitati

II. Prezentarea principalelor prevederi ale Directivei nr. 2464/2022 in ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către intreprinderi.

Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.

Partea B – Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2023 de catre entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Intocmirea situatiilor financiare anuale individuale. Aspecte tratate:
I. Situatii financiare anuale

 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile; Cerinte legale privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale;
 2. Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 3. Evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor in situatia pozitiei financiare, potrivit IFRS relevante:
  • evaluarea imobilizărilor necorporale IAS 38;
  • evaluarea imobilizări corporale – IAS 16
  • deprecierea activelor – IAS 36;
  • evaluarea investițiilor imobiliare – IAS 40;
  • evaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing – IFRS 16;
  • evaluarea activelor financiare – IFRS 9 -Instrumente financiare”;
  • evaluarea activelor imobilizate deținute in vederea vanzării și activități intrerupte – IFRS 5;
  • evaluarea stocurilor – IAS 2;
  • evaluarea activelor recunoscute potrivit IFRS 15 – Venituri din contractele cu clientii
 4. Evaluarea si prezentarea datoriilor in situatia pozitiei financiare:
  • Recunoașterea și evaluarea provizioanelor – IAS 37 – Provizioane, datorii contingente și active contingente;
  • Recunoașterea impozitului pe profit – IAS 12; IFRIC 23 – Incertitudine legata de tratamentele fiscale;
  • Recunoașterea si evaluarea beneficiilor angajaților – IAS 19;
  • Evaluarea datoriilor aferente contractelor de leasing – IFRS 16 – Contracte de leasing.
  • Evaluarea datoriilor recunoscute potrivit IFRS 15 – Venituri din contractele cu clientii
  • Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală – IAS 20;
 5. Prezentarea elementelor de capitaluri proprii in situatia pozitiei financiare;
 6. Prezentarea elementelor extrabilantiere; active si datorii contingente;
 7. Cazuri particulare privind contabilizarea si prezentarea in contul de profit si pierdere/ situatia rezultatului global a unor venituri si cheltuieli;
 8. Modificarea politicilor contabile, estimari si corectarea erorilor contabile: contabilizare si prezentare in situatiile financiare anuale;
 9. Evenimente ulterioare perioadei de raportare;
 10. Alte informatii ce trebuie prezentate in situatiile financiare potrivit IFRS;

II. Prezentarea principalelor prevederi ale Directivei nr. 2464/2022 in ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către intreprinderi.
Prezentarea va avea caracter practic si interactiv. Vor fi prezentate prevederi din IFRS relevante pentru problematica anuntata.
Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.
Persoanele interesate vor putea opta pentru unul dintre modulele prezentate, in functie de reglementarile aplicate sau pentru ambele.

 • 08:30
 • 3,5 ore
Curs

Vineri, 16 februarie 2024

Modulul II - Fiscalitate - Cristian RADULESCU

In cadrul acestui modul va avea loc prezentarea tuturor modificarilor aduse de Legea nr. 296/2023 publicata in Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023 precum si toate modificarile aduse de OUG 115/2023 din 14 decembrie 2023 in domeniile: impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, TVA, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc. De asemenea pe parcursul anului 2023 au fost adoptate numeroase acte normative ce au adus modificari atat la Codul Fiscal cat si la Codul de Procedura Fiscala.

­De asemenea potrivit unor proiecte de ordonanta aflate in lucru la Ministerul Finantelor, vor mai exista modificari pana la sfarsitul anului 2023. Vor fi incluse in tematica prezentat si TOATE ACESTE MODIFICARI.

Pe parcursul anului 2023 au fost adoptate numeroase acte normative ce au adus modificari atat la Codul Fiscal cat si la Codul de Procedura Fiscala din care vor fi prezentate elementele de interes.

Vor fi prezentate de catre Domnul Cristian Radulescu toate aceste modificari fiscale cu implicatiile lor si insotite de un suport de curs cuprinzator. Ca de fiecare data, la sfarsitul cursului veti putea adresa intrebari.

Va prezentam mai jos principalele prevederi ce vor fi prezentate si explicate in cadrul acestul seminar, astfel:

1. Modificari privind impozitul pe profit:
– modificarile introduse de OUG 115/2023: cheltuieli cu deductibilitate limitata, sponsorizari – redirectionare impozit profit, provizioane/ajustari pentru depreciere, pierderi fiscale, deductibilitatea dobanzilor si a altor costuri echivalente, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul minim;
– introducerea impozitului minim pentru contribuabilii cu cifra de afaceri mai mare de 50 mil. de euro;
– introducera impozitului suplimentar pentru institutiile de credit;
– introducerea impozitului specific pe cifra de afaceri pentru sectorul “petrol si gaze naturale”;
– noi reguli de impozitare pentru microintreprinderi (un nou plafon de 60.000 euro si alte conditii CAEN);
– obligativitatea auditarii pentru persoanele juridice fara scop patrimonial in anumite conditii.

2. Modificari privind impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii:
– modificarile introduse de OUG 115/2023: eliminare facilitati telemunca, modificare facilitati pentru contravaloarea abonamentelor suportate de angajatori pentru angajatii proprii pentru utilizarea facilitatilor sportive, introducere facilitati pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, includere in baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale de sanatate indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, modificari la venitul din cedarea folosintei bunurilor, modificari la pierderile fiscale anuale inregistrate reportate si compensate;
– eliminare scutire de impozit pe venit în IT/constructii/agricultura pentru veniturile care depasesc 10.000 lei brut;
– valoarea nominala a tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta va fi inclusa in baza de calcul a CASS;
– reducere cota CAS pentru IT/constructii/agricultura;
– modificari CASS datorata si retinuta la sursa pentru PFA;
– modificare regim impozabil pentru vouchere de vacanta;
– impozitarea veniturilor din surse neidentificate realizate de persoane fizice, cu o cota de 70%;
– modificare CASS pentru venituri din activitati independente/venituri din drepturi de proprietate intelectuale/venituri din asociarea cu o PJ/venituri din cedarea folosintei bunurilor/venituri din activitati agricole/venituri din investitii/venituri din alte surse.

3. Modificari privind TVA:
– modificarile introduse de OUG 115/2023: modificare cota TVA, limitare la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpararii, inchirierii sau leasingului de cladiri/spatii de locuit in anumite conditii, s.a.
– se introduc conditii suplimentare pentru incadrarea in definitia „locuintei” la momentul livrarii;
– modificari scutire de TVA cu drept de deducere pentru serviciile de construire, reabilitare si livrarea de echipamente efectuate catre ONG sau unitati spitalicesti exploatate de ONG;
– masuri tranzitorii cu privire la aplicabilitatea cotei reduse de 5% la achizitia de locuinte in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024;
– majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru: serviciile de restaurant si de catering, livrarile de locuinte ca parte a politicii sociale, livrarea si instalarea de panouri fotovoltaice, pompe caldura (etc.), acces evenimente, cinema, evenimente culturale si sportive (etc.);
– eliminarea cotei reduse de TVA de 5% si aplicarea cotei standard de TVA 19% pentru diverse servicii din sfera tranporturilor, livrarii de alimente, energie termica, utilizarea facilitatilor sportive, formare profesionala (etc.).

4. Despre Sistemul Ro-efactura: cine aplica, exceptii, amenzi, reguli B2B/B2C + modificari aduse de OUG 115.

5. Impozit special pentru bunuri mobile si imobile – impozit special: reguli, termene, etc.

6. Masuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite.

7. Alte aspecte ce vor fi implementate:
– modificari accize si alte taxe, cu privire la casele de marcat, plafoane numerar, etc. introduse de OUG 115/2023;
– sistemul national RO e-Sigiliu – monitorizarea transporturile rutiere de bunuri pe teritoriul Romaniei;
– masuri de prevenire și combatere a activitatilor economice ilicite;
– nou plafon casierie si noi plafoane pentru operatiuni de incasari si plati in numerar.

8. Alte aspecte in vigoare:
– clarificari despre amnistia fiscala privind tichetele cadou – intrata in vigoare la data de 27 februarie 2023;
– procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate – intrata in vigoare la data de 16 martie 2023;
– scutirile de taxe acordate nomazilor digitali– intrata in vigoare la data de 2 aprilie 2023;
– raportarea publica pentru fiecare tara in parte / Public CbCR.

9. Pe langa aceste aspecte, vor fi prezentate si modificarile intrate in vigoare pe parcursul anului 2023, in special cele introduse prin ORDONANȚA Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2023.

10. Sesiune de intrebari si raspunsuri