Aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS)
Noi provocări: IFRS 15 & IFRS 16

6 noiembrie 2018
Bucuresti, World Trade Center

De ce sa particip la acest seminar

Prezentarea se adreseaza economistilor din entitatile care aplica IFRS ca baza contabila sau intocmesc raportari IFRS in scop informativ, precum si altor persoane care doresc sa-si actualizeze cunostintele in domeniul contabilitatii.

Desigur nu va lipsi nici sesiunea de intrebari si raspunsuri in cadrul careia va vor fi lamurite toate aspectele asupra carora veti mai avea intrebari, indiferent daca se incadreaza in tematica enumerata mai jos sau sunt din alta zona a sferei IFRS. De altfel vor fi acceptate si propuneri si spete conexe acestei tematici si venite din partea dvs anterior seminarului pe baza unui chestionar.

Va garantam raspunsul din partea lectorului la toate nelamuririle dumneavoastra legate de tematica anuntata mai jos! Un raspuns avizat, rezultat din experienta vasta si studiul aprofundat!

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

 • 09:00
 • 4 ore
Curs

Partea I

Aplicarea IFRS 15 „Venituri din contractele cu clientii”

Vor fi prezentate urmatoarele aspecte:

 • prevederile cuprinse in corpul standardului si in indrumarile de aplicare a acestuia;
 • unele exemple ilustrative ce insotesc standardul, punand in evidenta:
  • diferente de tratament intre modul de contabilizare a unor venituri potrivit IAS 18-Venituri sau Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si IFRS 15;
  • diferente privind modul de prezentare a informatiilor privind unele active, datorii, venituri si cheltuieli in conditiile aplicarii IFRS 15 comparativ cu reglementarile contabile anterioare;
  • posibile dificultati fiscale privind impozitul pe profit si TVA;

Vor fi selectate si prezentate acele exemple care se intalnesc frecvent in practica operatorilor economici si al caror mod de contabilizare potrivit IFRS 15 este diferit fata de cel efectuat in baza reglementarilor contabile aplicabile in perioadele anterioare.

 • 13:00
 • 1,5 ore
Curs

Pranz

 • 14:30
 • 2 ore
Curs

Partea II

Aplicarea IFRS 16 “Contracte de leasing”

Vor fi prezentate urmatoarele aspecte:

 • prevederile cuprinse in corpul standardului, cu accent pe elementele de noutate;
 • modificari in modul de contabilizare a operatiunilor de leasing determinate de aplicarea IFRS 16 (comparabilitate cu modul de contabilizare potrivit Reglementarilor cotabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • impactul modificarilor de tratament contabil asupra elementelor de bilant /situatia pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere/ situatia rezultatului global;
Curs

Modificari si completari aduse legislatiei in domeniul contabilitatii in 2018, aplicabile operatorilor economici;

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv.

De asemenea va avea loc la final o sesiune speciala de intrebari & raspunsuri la spetele participantilor, trimise anterior pe baza discutiilor prealabile, dar si celor inopinate;