Aplicarea IFRS: de la teorie la practica

3 - 5 iulie 2020
Mamaia, Hotel Sulina International

Cui se adreseaza seminarul

 • Personalului din entitățile care aplică IFRS (operatori economici);
 • Profesioniștilor care oferă servicii de contabilitate, audit și consultanță fiscală;
 • Persoanelor interesate de raportarea contabilă potrivit IFRS (analiști, consultanți);
 • Altor persoane care doresc să-și actualizeze sau să-și dezvolte cunoștințele în domeniul aplicării IFRS.

Ce ofera seminarul

 • Seminarul cuprinde o componentă teoretică care urmărește punerea in evidență a prevederilor semnificative din standarde care au (pot avea) impact contabil sau fiscal și din legislația relevantă.
 • Prezentarea fiecărui standard contabil va fi insoțită de exemple parctice atat in ceea ce privește raționamentul profesional cat și tratamentul contabil in cazurile respective.
 • Beneficiul participării la seminar va consta fie in actualizarea informațiilor, fie in asimilarea de informații noi privind aplicarea IFRS.
 • Lectorul Georgeta Petre vine in intampinarea dumneavoastra cu o bogată experiență atat in ceea ce privește problemele cu care se confruntă entitățile la aplicarea pentru prima dată a IFRS cât și problemele ivite pe parcursul aplicării efective a acestor standarde.

Modul de desfasurare a seminarului

 • Seminarul va fi interactiv.
 • Lectorul va prezenta problematica inscrisă in program și va răspunde intrebărilor adresate de participanți pe parcursul desfășurării.
 • Participanții pot adresa intrebări organizatorilor și inainte de desfășurarea seminarului, caz in care răspunsurile la acestea se vor prezenta in cursul seminarului.
 • Lectorul va face prezentările intr-un limbaj inteligibil, astfel incat informațiile prezentate să fie accesibile participanților, indiferent de gradul de aprofundare a cunoștințelor in domeniul IFRS.
 • Prima parte a seminarului va fi dedicată noilor standarde de raportare privind veniturile, operațiunile de leasing și instrumentele financiare.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor in domeniul contabilitatii, avand numeroase publicatii (carti si articole in reviste de specialitate).

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania si a sustinut cursuri si seminarii in cadrul programelor de pregatire organizate de asociatiile profesionale.

De asemenea a fost membru in Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, a fost membru in Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfectionarea economistilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

Curs

Modulul I - Noile standarde de raportare privind veniturile, operațiunile de leasing și instrumentele financiare

1. Aplicarea IFRS 15 „Venituri din contractele cu clientii”

Vor fi prezentate urmatoarele aspecte:

 • prevederile cuprinse in corpul standardului si in indrumarile de aplicare a acestuia;
 • unele exemple ilustrative ce insotesc standardul, punand in evidenta:
  • diferente de tratament intre modul de contabilizare a unor venituri potrivit IAS 18-Venituri (aplicabil până la 1 ianuarie 2018) sau Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si IFRS 15;
  • diferente privind modul de prezentare a informatiilor privind unele active, datorii, venituri si cheltuieli in conditiile aplicarii IFRS 15 comparativ cu reglementarile contabile anterioare;
  • posibile dificultati fiscale privind impozitul pe profit si TVA;

Vor fi prezentate acele exemple care se intalnesc frecvent in practica operatorilor economici si al caror mod de contalilzare potrivit IFRS 15 este diferit fata de cel efectuat in baza reglementarilor contabile aplicabile in perioadele anterioare.

2. Aplicarea IFRS 16 “Contracte de leasing”
Vor fi prezentate urmatoarele aspecte:

 • prevederile cuprinse in corpul standardului, cu accent pe elementele de noutate;
 • modificari in modul de contabilizare a operatiunilor de leasing determinate de aplicarea IFRS 16 (comparabilitate cu modul de contabilizare potrivit Reglementarilor cotabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare) si IAS 17 ”Leasing”;
 • impactul modificarilor de tratament contabil asupra elementelor de bilant /situatia pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere/ situatia rezultatului global;
 • exemplu privind contabilizarea unui contract de leasing la locatar/utilizator.

3. Aplicarea IFRS 9 ”Instrumente financiare”
Vor fi prezentate urmatoarele aspecte:

 • recunoaștere;
 • clasificare;
 • evaluare; exemplu practic.
Curs

Modulul II – Contabilitatea activelor imobilizate, a activelor imobilizate deținute în vederea cedării si a costurilor indatorarii

Vor fi prezentate urmatoarele aspecte:

 • IAS 16 – Imobilizări corporale;
 • IAS 38 – Imobilizări necorporale;
 • IAS 36 – Deprecierea activelor;
 • IAS 40 – Investitii imobiliare,
 • IFRS 5 – Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte;
 • IAS 23 – Costurile îndatorării.
Curs

Modulul III – Alte standarde contabile și de raportare financiară

Vor fi prezentate urmatoarele aspecte:

 • IAS 2 – Stocuri;
 • IAS 20 – Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală;
 • IAS 37 – Provizioane, datorii contingente şi active contingente;
 • IAS 19 – Beneficiile angajaților;
 • IAS 12 – Impozitul pe profit;
 • IAS 1 – Prezentarea situațiilor financiare;
 • IAS 8 – Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori;
 • IAS 10 – Evenimente ulterioare perioadei de raportare;
 • Prezentarea principalelor diferențe de tratament contabil intre reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și reglementările contabile conforme cu IFRS.

În măsura în care există interes pot fi prezentate și aspecte privind trecerea la aplicarea pentru prima dată IFRS (IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară).

De asemenea, vor avea loc discutii referitoare la eventualele nelamuriri/spete trimise anterior cursului, dar si o sesiune de intrebari si raspunsuri.

SERVICII HOTELIERE (Opţional): Hotel Sulina International, MAMAIA (3-5 iulie 2020)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1230 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1450 lei (taxe incluse)

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.

De asemenea se poate oferi suplimentarea noptilor de cazare sau doar o noapte de cazare. Pentru detalii, contactati organizatorii.