Noutăţi şi aspecte practice privind legislaţia TVA şi CONTABILĂ în 2018

23 - 26 august 2018
Neptun, Hotel Cocor SPA

In cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea in detaliu a ultimelor modificari aplicabile in anul 2018 in domeniul TVA si Contabilitate.
NOU!!! In cadrul acestui seminar va fi prezentat in detaliu inclusiv Planul de actiune privind TVA – Catre un spatiu unic pentru TVA (adoptat de catre Comisia Europeana in data de 7 aprilie 2016) / Relansarea radicala a sistemului TVA in UE, ce va aduce modificari majore pentru companiile din Romania!!! Comisia propune inlocuirea actualului regim tranzitoriu de impozitare a schimburilor comerciale dintre statele membre printr-un regim definitiv care va functiona pe baza principiului impozitarii in statul membru de destinatie.
Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.
Desigur nu va lipsi sesiunea de intrebari si raspunsuri la finalul fiecarui modul, in cadrul careia va vor fi lamurite toate aspectele asupra carora veti mai avea intrebari.

Va garantam raspunsul din partea lectorilor la toate nelamuririle dumneavoastra legate de TVA, de normele de aplicare ale acesteia dar si cele legate de contabilitate! Un raspuns avizat, rezultat din experienta vasta si studiul aprofundat!

CINE SUNT LECTORII

A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.
În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.
A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.
A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016 .
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE ( Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

Curs

Tematica

Modulul I – TVA – Mariana VIZOLI

Prezentarea de la inceput este structurata in 4 teme distincte in ceea ce priveste TVA, astfel:

 1. Planul de actiune al UE privind TVA:
  • Necesitatea relansarii sistemului de TVA;
  • Punerea in aplicare a propunerilor viitoare;
  • Aplicarea sistemului definitiv de TVA;
  • Propunerea de directiva de modificare a Directivei de TVA;
 2. Trecerea in revista a modificarilor legislative:
  • Modificarea unor prevederi importante aplicabile de la 1 ianuarie 2017 – OUG. nr. 84/2016
   HG – 284/2017;
  • Prevederi modificate in Codul Fiscal de la 1.10.2017 prin Legea nr. 177/2017;
  • Modificari recente ale legislatiei de TVA: Legea 72/2018 – modificarea plafonului de scutire pentru mici intreprinderi de la 220.000 lei la 300.000 lei de la 1 aprilie 2018. Legea nr. 29/2018 – aministie pentru micii agricultori care au depasit plafonul de scutire inainte de 1 ianuarie 2018. OUG nr. 25/2018 –art 268 (10) Operatiunile efectuate in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare nu se cuprind in sfera TVA daca rezultatele cercetarii nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru achizitiile destinate realizarii proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art. 297 – 300. HG 354/2018 (Activitatea de cercetare-dezvoltare, Reglementari pentru organismele de gestiune colectiva);
 3. Dreptul de deducere si jurisprudenta CJUE:
  • Dreptul de deducere a TVA – art. 297;
  • Formalitati pentru exercitarea deducerii art. 299;
  • Decizii ale CJUE referitor la dreptul de deducere: Indeplinirea conditiilor de forma, Posibilitatea anularii deducerii TVA in caz de frauda.
 4. Jurisprudenta recenta a CJUE:
  • C-101/16 – Paper Consult;
  • C-672/16 – Imofloresmina;
  • C-132/16 – Iberdrola;
  • C-628/16 – Kreuzmayr – important pentru livrarile in lant care presupun un singur transport intracomunitar al bunurilor.

Modulul II – Contabilitate – Georgeta PETRE

Politici contabile si rationamente profesionale utilizate la contabilizarea unor operatiuni economico – financiare efectuate de societati.

Avand la baza cele mai recente tendinte si actualizari ale legislatiei nationale în domeniu, seminarul intentioneaza sa ofere o intelegere si o cunoastere profunda a problematicii legata de contabilizarea unor operatiuni economico-financiare.

Seminarul se adreseaza economistilor din societatile comerciale care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

Tematica prezentata mai jos este de interes pentru o gama larga de profesionisti si nu se limiteaza doar la aceste subiecte:

 1. Modificarile si completarile aduse legislatiei contabile in 2018;
 2. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate
 3. Tratamente contabile privind imobilizarile corporale si necorporale:
  • recunoastere initiala; evaluare; cheltuieli ulterioare; derecunoastere;
  • contabilizarea transferurilor de imobilizari de la o categorie la alta;
  • active specifice unor domenii de activitate;
  • trecerea de la reevaluarea imobilizarilor corporale la evaluarea la cost;
 4. Legislatia care reglementeaza regimul imobilizarilor;
 5. Alte subiecte abordate
  • contabilizarea reducerilor comerciale primite/acordate pentru stocuri si imobilizari;
  • contabilizarea costurilor indatorarii;
  • stimulente acordate/primite la incheierea contractelor de leasing operational sau inchiriere;
  • contabilizarea certificatelor verzi;
  • contabilizarea garantiilor acordate clientilor pentru bunuri livrate sau servicii prestate;
  • contabilizarea unor operatiuni in cazul programelor de fidelizare a clientilor;
  • facturare/ refacturare servicii;
  • contabilizare operatiuni în comision/ mandat/agent;
  • contabilizarea subventiilor si a  asistentei guvernamentale primite;
  • cazuri particulare de contabilizare a veniturilor si a cheltuielilor;
  • tratamentul contabil al rezervelor si al rezultatului reportat;.
  • alte tratamente contabile prevazute de reglementarile contabile;
 6. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv.

De asemenea va avea loc la final o sesiune speciala de intrebari & raspunsuri la spetele participantilor, trimise anterior pe baza unui chestionar, dar si celor inopinate.

Program (orientativ): Vineri, 24 august, 15:30 – 19:30 | Sambata, 25 august, 09:30 – 13:30

SERVICII HOTELIERE (Opţional): Hotel Cocor SPA, NEPTUN (23 – 26 august 2018)

Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1115 lei (taxe incluse)

Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1440 lei (taxe incluse)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 750 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 950 lei (taxe incluse)

 

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.

De asemenea, optional se poate solicita suplimentar inca o noapte sau mai multe nopti de cazare.