CONTABILITATE
2020

octombrie

12
nov.

Curs IFRS
Politici contabile și raționament profesional în condițiile aplicării IFRS

Recunoașterea, evaluarea și prezentarea în situațiile financiare anuale a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și a cheltuielilor

CONTABILITATEIFRS

Seminarul cuprinde o componentă teoretică care urmărește punerea în evidență a prevederilor semnificative din unele standarde care au, sau pot avea, impact contabil sau fiscal, precum și din legislația relevantă.

Prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si a unor cheltuieli va fi însoțită de exemple parctice și tratamente contabile.

Beneficiul participării la seminar va consta fie în actualizarea informațiilor, fie in asimilarea de informații noi privind aplicarea IFRS.

Lectorul Georgeta Petre vine in intampinarea dumneavoastra cu o bogată experiență atât în ceea ce privește problemele cu care se confruntă entitățile la aplicarea pentru prima dată a IFRS cât și problemele ivite pe parcursul aplicării efective a acestor standarde.

Seminarul se adreseaza personalului din entitățile care aplică IFRS (operatori economici), profesioniștilor care oferă servicii de contabilitate, audit și consultanță fiscală, persoanelor interesate de raportarea contabilă potrivit IFRS (analiști, consultanți) dar si altor persoane care doresc să-și actualizeze sau să-și dezvolte cunoștințele în domeniul aplicării IFRS.

12 nov. 2020

Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

  • Georgeta PETRE
VEZI DETALII

05
nov.

Curs IFRS
Politici contabile și raționament profesional în condițiile aplicării IFRS

Recunoașterea, evaluarea și prezentarea în situațiile financiare anuale a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și a cheltuielilor

CONTABILITATEIFRS

Seminarul cuprinde o componentă teoretică care urmărește punerea în evidență a prevederilor semnificative din unele standarde care au, sau pot avea, impact contabil sau fiscal, precum și din legislația relevantă.

Prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si a unor cheltuieli va fi însoțită de exemple parctice și tratamente contabile.

Beneficiul participării la seminar va consta fie în actualizarea informațiilor, fie in asimilarea de informații noi privind aplicarea IFRS.

Lectorul Georgeta Petre vine in intampinarea dumneavoastra cu o bogată experiență atât în ceea ce privește problemele cu care se confruntă entitățile la aplicarea pentru prima dată a IFRS cât și problemele ivite pe parcursul aplicării efective a acestor standarde.

Seminarul se adreseaza personalului din entitățile care aplică IFRS (operatori economici), profesioniștilor care oferă servicii de contabilitate, audit și consultanță fiscală, persoanelor interesate de raportarea contabilă potrivit IFRS (analiști, consultanți) dar si altor persoane care doresc să-și actualizeze sau să-și dezvolte cunoștințele în domeniul aplicării IFRS.

05 nov. 2020

Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

  • Georgeta PETRE
VEZI DETALII