IFRS
2023

martie

27
mart.

Aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară în România (IFRS)

CONTABILITATEIFRS

Seminarul cuprinde o componentă teoretică care urmărește punerea în evidență a prevederilor semnificative din standardele contabile și din legislația relevantă;

Prezentarea informatiilor privind elementele de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si a unor cheltuieli va fi însoțită de exemple practice;

Beneficiul participării la seminar va consta fie în actualizarea informațiilor, fie in asimilarea de informații noi privind aplicarea IFRS.

Lectorul Georgeta Petre vine in intampinarea dumneavoastra cu o bogată experiență în ceea ce privește problemele cu care se confruntă entitățile la tranzitia la IFRS și pe parcursul aplicării efective a acestor standarde.

Seminarul se adreseaza personalului din entitățile care aplică IFRS (operatori economici), profesioniștilor care oferă servicii de contabilitate, audit și consultanță fiscală, persoanelor interesate de raportarea contabilă potrivit IFRS (analiști, consultanți) dar si altor persoane care doresc să-și actualizeze sau să-și dezvolte cunoștințele în domeniul aplicării IFRS.

27 mart. 2023

Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

  • Georgeta PETRE
VEZI DETALII