MANAGEMENT FINANCIAR
2019

iulie

22
aug.

Analiza financiară & Bugetul de Venituri si Cheltuieli al companiei
Ghid practic de analiză, diagnostic şi previziune financiară

MANAGEMENT FINANCIAR

Scopul acestui seminar este de a oferi participantilor instrumentele necesare evaluarii financiar-contabile in timp real a companiei pe care o conduc pentru  cunoasterea starii de sanatate financiara a acesteia, precum si de a evidentia modul in care deciziile financiare si fiscale afecteaza afacerea in care sunt implicati.

Seminarul propune un Ghid practic de diagnostic financiar şi previziune financiară. Se vor viza studierea evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţii inter-anuale, confruntând cu rezultatele obţinute în societăţi similare sau concurente.

De asemenea consultantul propune utilizarea unui Model – macheta de managemet al fluxurilor de numerar si bugetare care se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei. Modelul are ca scop intelegerea functionarii organizaţiei din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cât si familiarizarea cu principalele metode si tehnici de bugetare si este prezentat in format electronic (MS OFFICE EXCEL) fiind usor de adaptat in orice societate comerciala, rapid si fara costuri exagerate.

22 aug. 2019

Neptun, Hotel Cocor SPA

  • Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)
VEZI DETALII