Academia de TVA
TVA de la A la Z (Editia a-VI-a)
noiembrie 2021 – februarie 2022

TVA
noiembrie 2021 - februarie 2022
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

In urma succesului si aprecierilor primite dupa primele cinci editii, World Trade Institute Bucharest (WTIB) in colaborare cu Dna Mariana VIZOLI organizeaza cea de-a sasea sesiune a Academiei de TVA.
La momentul actual, Dna Mariana VIZOLI este cel mai bun specialist din Romania pe legislatia TVA, dedicandu-si intreaga cariera specializarii in acest domeniu.
Acest curs complex este destinat economistilor cu experienta in domeniul TVA, iar abordarea va fi graduala.
Sunt 11 module – de regula cate un modul in fiecare saptamana, cu cate o tematica specifica; pot fi urmate si separat in functie de tematica de interes.
Veti beneficia de un suport de curs complex cu aproximativ 1000 de slide-uri de prezentare, atent pregatit si cu foarte multe exemple practice pe parcursul modulelor.
Puteti urmari acest curs on-line video live la orele anuntate in program sau chiar ulterior, pe baza inregistrarilor, iar pentru cei care doresc sa fie prezenti fizic, exista si aceasta posibilitate.
La sfarsitul cursului veti primi o diploma semnata de Dna Mariana VIZOLI si de catre reprezentantii WTIB.

Programul pe module poate fi regasit mai jos.

Cursurile vor avea loc in intervalul orar 9:00 – 14:00, cu welcome coffee si o pauza de cafea.

Puteti urmari acest curs on-line video live la orele anuntate in program sau chiar ulterior, pe baza inregistrarilor.
Pentru cei care doresc sa fie prezenti fizic, exista si aceasta posibilitate in limita si cu respectarea normelor in vigoare la momentul respectiv.

CINE SUNT LECTORII

Este autoarea cartii „TVA de la A la Z”, lucrare aparuta in anul 2019 la Editura HAMANGIU, unica in Romania si care a cunoscut un succes deosebit in randul specialistilor cu experienta in TVA si chiar a celor care urmaresc o specializare in domeniul TVA.
A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.
În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.
A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.
A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016.
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE ( Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Ce spun participantii si cei care o cunosc?

“Cursul doamnei Vizoli a fost pentru mine o deslusire a Codului Fiscal, o traducere pe intelesul profesionistului a unor exprimari alambicate, care ar fi putut lasa loc la interpretari. Participarea la curs mi-a dat incredere sa studiez jurisprudenta comunitara in materie de TVA si incredere sa emit pareri clare despre Titlul de TVA.”

„Mariana Vizoli este adeptul moderatiei, a legii clare care sa nu poata da nastere la abuz. Ea intelege ca pozitia contribuabilului este mult mai slaba si ca trebuie protejat…“

„Din punctul meu de vedere este printre cei mai mari cunoscatori in materie de TVA. Nu degeaba i se spune «Mama TVA»“

„Daca capitolul de TVA este in mod evident cel mai bine structurat din Codul Fiscal, lucrul acesta i se datoreaza in cea mare parte!“

Joi, 11 noiembrie 2021

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 1

Noțiuni de bază: operațiuni impozabile, persoane impozabile, activitate economică, metodologie de analiză a operațiunilor impozabile
 • Operațiuni impozabile, persoane impozabile, activitate economică; schema logică pentru incadrarea corectă a operațiunilor impozabile;
 • Livrarea de bunuri, livrări de bunuri asimilate, transfer de activitate, livrarea intracomunitară, nontransferul;
 • Prestarea de servicii, prestări de servicii asimilate, operațiuni neasimilate prestării cu plată.

Joi, 18 noiembrie 2021

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 2

Achiziția intracomunitară de bunuri, Locul operațiunilor impozabile
 • Achiziția intracomunitară de bunuri, definiție, locul impozitării, rețea de siguranță, exigibilitate, declarare și plată;
 • Importul de bunuri, locul impozitării, fapt generator și exigibilitate, scutiri aplicabile importurilor efectuate in alte state membre și alte scutiri de TVA;
 • Locul livrării de bunuri (stabilirea locului unde se va impozita livrarea): livrări cu transport (exporturi, livrări în tară, livrări intracomunitare), livrări fără transport, livrările cu instalare, cazuri speciale cum sunt livrările de gaz, energie, vânzările intracomunitare la distanță și vânzările la distanță de bunuri importate (cu modificări de la 1 iulie 2021); livrările în lanț, operațiuni triunghiulare și măsuri de simplificare pentru aceste operațiuni, exemple practice.

Vineri, 26 noiembrie 2021

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 3

Locul prestării de servicii
 • Prestările de servicii intre două persoane impozabile (B2B)- drepturi/ obligații privind prestările intracomunitare de servicii; exemplificări privind serviciile de transport și operațiunile de lohn;
 • Prestarările de servicii către o persoană neimpozabilă (B2C);
 • Serviciile care fac excepție de la regulile generale B2B și B2C: servicii legate de bunuri imobile, inchirierea pe termen scurt de vehicule, serviciile de restaurant/catering, transport de persoane;
 • Servicii care fac excepție doar de la regula B2B: accesul la evenimente, servicii de transport, accesorii transportului și lucrări asupra bunurilor mobile corporale facturate catre operatori non UE
 • Servicii care fac excepție doar de la regula B2C: transport intracomunitar de bunuri, transport de bunuri, lucrări asupra bunurilor mobile corporale, serviciile electronice și mini one stop shop, serviciile de natura intangibilă (consultanță, serviciile avocaților, notarilor, etc) inchirierea de mijloace de transport, ș.a.
 • Vor fi subliniate modificările intervenite de la 1 iulie 2021.

Joi, 9 decembrie 2021

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 4

Fapt generator, exigibilitate, baza impozabilă, cheltuieli accesorii, structura de comisionar, ajustarea bazei impozabile a TVA
 • Faptul generator și exigibilitatea TVA, reguli generale de stabilire a regimului aplicabil operațiunilor impozabile, regulile generale de stabilire a faptului generator și a exigibiltății și situații speciale care derogă de la regulile generale, TVA la incasare;
 • Baza impozabilă a TVA, regula generală, elemente care se curpind in baza impozabilă ca accesorii, elemente care nu se cuprind în baza impozabilă; baza impozabilă pentru operațiunile dintre persoane afiliate; refacturarea de cheltuieli și structura de comisionar; jurisprudența cu privire la despăgubirile care sunt percepute pentru incetarea contractelor;
 • Ajustarea bazei impozabile a TVA în situații precum reducerti de preț, anulări de contracte, faliment, insolvență.

Joi, 16 decembrie 2021

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 5

Cursul de schimb, cotele de TVA, scutiri fără drept de deducere
 • Cursul de schimb aplicabil operațiunilor exprimate in valută pentru determinarea TVA in lei;
 • Cotele de TVA și prevederi aplicabile in cazul schimbărilor de cote;
 • Scutirile de TVA fără drept de deducere:
  • De interes general prevăzute de art 292 alin.(1) din Codul fiscal (servicii medicale, invatamant, formarea profesională, servicii postale, serviciile ONG-urilor,ș.a);
  • Scutirile de TVA pentru alte activități – financiar bancare, de asigurare, jocuri de noroc și operațiuni imobiliare constand in livrări de construcții și terenuri, inchirierea și leasingul de bunuri imobile; particularități privind operațiunile imobiliare effectuate de persoane fizice.

Vineri, 14 ianuarie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 6

Scutiri de TVA cu drept de deducere
 • Scutiri cu drept de deducere:
 • exporturi,
 • livrări intracomunitare de bunuri,
 • servicii legate direct de export și import,
 • scutiri speciale pentru nave/aeronave, documente pentru justificarea scutirilor de TVA;
 • jurisprudența CJUE privind scutirile de TVA.

Joi, 20 ianuarie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 7

Dreptul de deducere a TVA, Limitări ale dreptului de deducere, prorata
 • Dreptul de deducere a TVA, reguli de deducere in funcție de activitatea desfășurată, excluderi ale dreptului de deducere, condiții de fond și de formă pentru deducerea TVA;
 • Analiza detaliată a jurisprudenței CJUE pentru cazuri de fraudă, nerealizarea activității propuse, neindeplinirea condițiilor de formă;
 • Limitarea dreptului de deducere pentru autovehicule;
 • Pro rata de deducere, cand se aplică, cum se calculează, elemente care nu se cuprind in calculul pro rata.

Joi, 27 ianuarie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 8

Rambursări de TVA; Ajustarea TVA; Persoana obligată la plata TVA
 • Rambursări de TVA, prevederi generale, rambursări pentru nerezidenți;
 • Ajustarea TVA pentru alte bunuri decat cele de capital – art. 304 – sfera de aplicare, situațiile care generează ajustare, excluderi de la obligația ajustării (stocuri degradate, calamități, pierderi tehnologice,ș.a.), metoda de ajustare;
 • Ajustări de TVA pentru bunuri de capital conform art. 305 – sfera de cuprindere a bunurilor de capital, perioade de ajustare, registrul bunurilor de capital, evenimente care generează ajustarea și metoda de ajustare;
 • Persoana obligată la plata TVA:
  • Pentru operațiuni in țară;
  • Pentru achiziții intracomunitare de bunuri;
  • Pentru importuri.

Joi, 3 februarie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 9

Regimuri speciale de TVA
 • Regimuri speciale de TVA:
  • Regimul special pentru mici intreprinderi;
  • Regimul special pentru agenții de turism;
  • Regimul special pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;
  • Regimul special pentru micii agricultori;
  • Regimul special pentru aurul de investiții.

Joi, 10 februarie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 10

Regimurile speciale de TVA pentru e-commerce

Regimurile speciale de TVA pentru e-commerce

 • Regimul non UE
 • Regimul UE
 • Regimul IOSS

Mecanismul special pentru plata TVA la importul de bunuri de mica valoare

Joi, 17 februarie 2022

 • 09:00
 • 5 ore
Curs

Modulul 11

Înregistrarea în scop de TVA/anularea codului/consecințe. Facturarea, asocieri în participațiune, taxarea inversă, alte obligații
 • Inregistrarea in scopuri de TVA, anularea codului de TVA și consecințe; jurisprudența privind anularea codului de TVA;
 • Facturarea, continutul facturii, autofacturi, facturi electronice, facturi simplificate, facturi emise de executori, situații in care nu este obligatorie emiterea facturii;
 • Asocieri in participațiune, condiții pentru aplicarea măsurilor de simplificare pentru asocieri din punct de vedere al TVA, transmiterea de bunuri/servicii către asociere și cazuri de ajustare a TVA, exemple practice;
 • Taxarea inversă prevăzută de art 331, sfera de aplicare, condiții, exemple practice;
 • Alte obligații privind TVA.