Analiza financiară & Bugetul de Venituri si Cheltuieli al companiei
Ghid practic de analiză, diagnostic şi previziune financiară

12-13 martie 2024
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

Descrierea cursului

Scopul acestui seminar este de a oferi participantilor instrumentele necesare evaluarii financiar-contabile in timp real a companiei pe care o conduc pentru cunoasterea starii de sanatate financiara a acesteia, precum si de a evidentia modul in care deciziile financiare si fiscale afecteaza afacerea in care sunt implicati.

Cursul se adreseaza in special managerilor si acelor persoane din companie, care au responsabilitati financiare in obiectivele lor de evaluare, cu sau fara calificare financiar-contabila.

Metode si obiective

Seminarul propune un Ghid practic de diagnostic financiar şi previziune financiară. Se vor viza studierea evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţii inter-anuale, confruntând cu rezultatele obţinute în societăţi similare sau concurente.
Analiza vizeaza posiblitatea de a se pronunţa asupra: exploatării şi rezultatelor; echilibrului financiar; adecvării mijloacelor la resurse; randamentelor companiei în gestiunea investiţiilor sale.

De asemenea consultantul propune utilizarea unui Model – macheta de managemet al fluxurilor de numerar si bugetare care se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei. Modelul are ca scop întelegerea functionarii organizaţiei din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cât si familiarizarea cu principalele metode si tehnici de bugetare si este prezentat in format electronic (MS OFFICE EXCEL) fiind usor de adaptat in orice societate comerciala, rapid si fara costuri exagerate.

CINE SUNT LECTORII

Trainer: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoastere internationala, Certified Management Consultant (CMC) (in premiera in Romania), Director de Programe si Proiecte Internationale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienta de peste 20 ani in training si consultanta specializata pentru companii.

Colaborator permanent al WTIB incepand cu primii pasi ai acestei societati pe piata de training din Romania in anul 1995, Dna Maria Costache a desfasurat numeroase cursuri cu urmatoarele tematici: controlul costurilor (controlling), analiza financiara a companiei, planul de afaceri, Bugetul de Venituri si Cheltuieli etc.

12-13 martie 2024

Curs

Tematica - Etapele diagnosticului financiar:

 1. Construirea instrumentelor de analiză:
  1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (SIG);
  2. Bilanţurile funcţionale;
  3. Tabloul de finanţare;
 2. Demersul previziunilor financiare:
  1. Examinarea sistemului de previziuni ale întreprinderii;
  2. Analiza incidenţelor potenţiale rezultând din diagnosticurile precedente;
  3. Elaborarea contului de profit şi pierderi si a bilanţului previzional;
  4. Construcţia bugetului de trezorerie;
  5. Determinarea rezultatelor previzionale pt evaluarea performanţelor.
 3. Analiza ratelor:
  1. Analiza activităţii întreprinderii prin examinarea în evoluţie: a structurii CA si a marjelor pe sector;
  2. Principalii Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiza; Rate de rentabilitate; Rate de lichiditate, rate de indatorare;
  3. Analiza echilibrului financiar;
  4. Determinarea gradului de îndatorarea a intreprinderii.
 4. Detectarea riscurilor de faliment prin metoda scorurilor;
 5. Analiza SWOT;
 6. Concluziile diagnosticului financia;r
 7. Utilizarea Bugetului de venituri si cheltuieli ca instrument de conducere;
 8. Bugetare 2024:
 9. construirea bugetului general în 12 tablouri; Bugetul activitatii generale; Bugetul activitatii de trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati; Modelul propus presupune ordonarea informaţiilor pe termen scurt intr-un buget general, care trebuie sa fie activ si dinamic prin comparaţii frecvente, regulate, intre rezultatele efective si cele bugetate;

Program:
Marti, 12 martie 2024, 09:30 – 17:00
Miercuri, 13 martie 2024, 09:30 – 13:30