Curs de Finance for Non-Finance
Finanțe pentru nespecialiști

22-23 februarie 2022
Seminar Online

Finantele companiei raman o zona cenusie pentru multi manageri a caror pregatire de baza este alta decat economia. Atat top-managementul, cat si nivelurile inferioare din firma iau insa, zi de zi, decizii care au implicatii substantiale asupra echilibrului financiar al companiei.
Managerii financiari si oamenii din subordinea lor, pe de o parte, si structurile comerciale si de productie, pe de alta parte, gasesc cu greu drumul spre intelegere reciproca. De multe ori se considera ca finantele sunt apanajul specialistilor, unicii reponsabili pentru eventualele dificultati din domeniu.
Realitatea este insa alta: starea financiara a unei firme este consecinta directa a ansamblului de actiuni declansate de conducatorii de pe diferite niveluri organizationale si nicidecum rezultatul exclusiv al muncii din cateva compartimente specializate. Orice decizie, indiferent unde este ea initiata sau luata, are, pana la urma, un reflex inevitabil în raportul dintre sursele de finantare si utilizarile lor. Managementul financiar (chiar fara a fi numit astfel) este practicat implicit de orice manager. Întelegerea principiilor sale, a corelatiilor fundamentale ce conditioneaza echilibrul financiar este absolut necesara pentru orice centru de putere din companie.
Cursul de Finante pentru nespecialisti, introduce si clarifica o serie de concepte din domeniul financiar, pornind de la notiuni de baza ale contabilitatii financiare si construind progresiv cunostintele necesare intelegerii unor situatii financiare mai complexe, schite de buget, cashflow, etc.
Cunostintele asimilate vor permite participantilor sa comunice eficient si productiv cu profesionistii din domeniul financiar.
Modalitatea de abordare, ce include, pe langa predare, si studii de caz si discutii de grup, face din orele de training o intensa experienta de învatare cu aplicabilitate practica imediata.
Cazurile prezentate si discutate vor beneficia de comentariile celor direct implicati, iar inter-relationarea directa cu ceilalti participanti, care reprezinta industrii diverse, este un bonus care nu trebuie subestimat.

Scop

Seminarul se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei si are ca scop întelegerea functionarii organizatiei din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cât si familiarizarea cu principalele metode si tehnici de analiza absolut necesare diagnosticarii financiare.
NOTA: Nivelul de abordare a problematicii prezentate este mediu, participantii nu necesita un nivel de cunostinte financiar contabile de specialitate; se presupune totusi ca prin natura activitatii derulate si a experientei sunt familiarizati cu elementele de analiza financiara ale unei intreprinderi.

Obiective

Printre obiectivele acestui seminar, se numara si urmatoarele:

 • Prezentarea Situatiilor Financiare si a elementelor lor principale;
 • Definirea unor instrumente si notiuni financiare importante si, in general, familiarizarea participantilor cu “punctul de vedere financiar”.
 • Intelegerea interdependentei dintre bilant, situatia veniturilor si cheltuielilor si situatia fluxurilor de numerar;
 • Intelegerea diferentelor dintre viziunea financiara pe termen scurt si cea strategica;
 • Familiarizarea cu diversele tipuri de fluxuri de numerar;
 • Asimilarea celor mai noi concepte în domeniul sistemelor informationale pentru management si în domeniul contabilitatii manageriale.
 • Intelegerea conceptului de centru de responsabilitate: centre de cost, centre de profit , centre de investitii

Elementele  de noutate ale acestui curs consta in:

 • abordarea contabilitatii financiare pe marile fluxuri – exploatare, investitii si finantare – având drept corolar gestiunea trezoreriei;
 • apelul la principiile contabile si aplicatiile lor practice;
 • asimilarea unor concepte noi de contabilitate manageriala (în special de calculatie a costurilor).

Public tinta

Acest curs este conceput în primul rând pentru toate cadrele de conducere care prin pozitia pe care o detin sunt nevoite sa analizeze informatii si sa ia decizii de natura financiar-contabila.
Cursul se adreseaza în egala masura directorilor generali, directorilor executivi, sau de productie care doresc sa-si formeze o viziune integrata asupra functionarii organizatiei, sa asimileze cunostintele absolut necesare analizarii companiei din punct de vedere financiar si sa-si perfectioneze cunostintele necesare monitorizarii performantei întreprinderii.
Acest modul se adreseaza managerilor si specialistilor care nu au experienta în domeniul financiar-contabil, dar care utilizeaza sau vor utiliza aceste concepte, precum si tuturor celor care doresc sa inteleaga si sa interpreteze documente financiare si sa utilizeze analiza indicatorilor financiari pentru definirea strategiilor companiei. (ex: persoanelor care lucreaza in vanzari si marketing, resurse umane, IT, administratie, personalului tehnic si altora).

Beneficii

Participand la acest seminar veti afla:

 • Cum sa folositi principiile contabile general acceptate la intocmirea rapoartelor dumneavoastra de venituri si cheltuieli si folosirea limbajului financiar contabil;
 • Cum sa intelegeti situatiile financiare (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar) si relatiile dintre ele;
 • Cum sa intelegeti cu adevarat un raport anual financiar contabil si sa identificati punctele sale cheie;
 • Cum sa utilizati elementele de previziune financiara si problematica cresterii sustenabile. Intocmirea bugetelor;
 • Cum sa analizati proiectele dumneavoastra de investitii din punct de vedere al randamentului scontat si cum sa finantati aceste proiecte;
 • Cum sa organizati activitatea pe centre de cost si profit.

CINE SUNT LECTORII

Trainer: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoastere internationala, Certified Management Consultant (CMC) (in premiera in Romania), Director de Programe si Proiecte Internationale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienta de peste 25 ani in training si consultanta specializata pentru companii.

Colaborator permanent al WTIB incepand cu primii pasi ai acestei societati pe piata de training din Romania in anul 1995, Dna Maria Costache a desfasurat numeroase cursuri cu urmatoarele tematici: controlul costurilor (controlling), analiza financiara a companiei, planul de afaceri, Bugetul de Venituri si Cheltuieli etc.

Doamna Maria COSTACHE are experienta didactica pentru ca este Conf. univ. dr. / Directorul Departamentului de Management al Facultatii de Management din cadrul SNSPA (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative), dar in acelasi timp este si un profesionist cu peste 45 de ani de experienta in Management strategic, Management financiar si bugetar, Contabilitate, Finante, Finante publice, Audit financiar. A implementat sisteme de managementul costurilor pentru numeroase companii din Romania si din Uniunea Europeana avand o vasta experienta practica.

De asemenea este o personalitate carismatica si stie sa transmita informatii esentiale si personalizate pentru fiecare participant in parte.

Va garantam ca prin participarea la acest curs intensiv veti beneficia de expertiza unuia dintre cei mai buni specialisti in management financiar din Romania. Veti pleca cu un bagaj de cunostinte foarte utile pe care le puteti aplica inca din prima zi de dupa participarea la acest curs, indiferent de experienta dumneavoastra profesionala.

22-23 februarie 2022

Curs

Tematica

 1. Gestionarea unei societăţi in mediul de afaceri actual:

Rolul Departamentului Financiar ● „Regulile” de Raportare Financiară ● Relaţia Finanţe – Contabilitate ● Structura şi Inter-relaţii financiare ● Contabilitea de angajamente.

 1. Principalele rapoarte financiare:

Intelegerea principalelor rapoarte financiare si fundamentarea deciziilor manageriale

 1. Bilanţul financiar: prezentare, analiza echilibrului financiar, solvabilitate,lichiditate, grad de indatorare. Utilizarea eficienta a acestui Raport
 2. Contul de profit si pierderi ● Vanzari si costul vanzarilor ● Profitul brut: Venituri din exploatare ● Cheltuielile de exploatare – EBITDA, EBIT ● Alte venituri şi cheltuieli – Venituri înainte de taxe, Impozitul pe profit, şi Profitul net, EVA ● Legatura cost-volum-profit ● Calculul pragului de rentabilitate ● Utilizarea eficienta a acestui Raport.
 3. Situaţia fluxurilor de trezorerie ● Profit vs fluxul de numerar: Care este diferenta-Si cui ii pasa? Fluxul de numerar: metode si tablouri ● Profitul net faţă de fluxul de numerar net în rapoarte financiare Numerar din exploatare – Numerar pentru Investiţii – Numerar din finanţare ● Utilizarea eficienta a acestui Raport
 1. Factorii cheie (critici) de performanţă:

Găsirea KPI ● Ce sunt KPI? ● Măsurarea  profitabilitatii ● Măsurarea  levierului  financiar ● Măsurarea Valorii Adaugate si a Productivitatii ● Utilizarea istoricului pentru a „prezice” viitorul ● Tabloul de bord si Balanta Scorecard.

 1. Managerii si Contabilitatea Costurilor:

Deciziile manageriale fundamentate pe cunoasterea costurilor ● Cheltuieli directe si indirecte ● Cheltuieli fixe şi variabile ● Cheltuieli controlabile şi necontrolate ● Standard Costing, Direct costing, Costul de fabricaţie ● Kaizen costing ● ABC-ABM.

 1. Planificarea unei afaceri. Crearea Viitorului:

De ce aveti nevoie de timp ca sa planificati? Planificarea strategică faţă de planificarea operaţională ● Viziunea şi Misiunea – punctul de plecare ● Stabilirea strategiei – Calea realizarii cu succes a misiunii● Obiectivele pe termen lung si mediu ● Planul de afaceri

 1. Buget anual: planurile si instrumentele pentru viitor:

Bugete, prognoze ● Proiecţii financiar ● Cum realizam un buget pentru Venituri ● Bugetarea Cheltuielilor si a Costurilor- înţelegerea relaţiilor dintre cheltuieli si costuri viitoare ● Procesul de Bugetare si Control bugetar sau „jocul adevarului” ● Controlling strategic si controlling operational ● Bugete flexibile – indiferent ce se intampla, Raportarea şi luarea de măsuri

 1. Finanţarea afacerii: Înţelegerea finantarii unei afaceri:

Capital pe termen scurt ● Datorii pe termen lung, capital permanent sau semi-permanent ● Trecerea de la datorii la capital ● Stocul de capital – tipuri şi utilizări ● Atragerea investitorilor din afara ● Capitalul de risc: Rai sau Iad? ● Investitorii strategici ● Exit strategic

Nu este necesara o pregatire anterioara specifica pentru intelegerea conceptelor predate si exemplificate. Data fiind insa natura intensiva a trainingului, cei cu o expunere anterioara la problemele unei afaceri/organizatii în relatia cu piata vor asimila mai bine invatamintele acestui seminar.