CURS DE CONTROLLING – Modulul I
Implementarea in timp real a costurilor
Eficientizarea economica prin reducerea costurilor

15 - 16 mai 2018 & 22 - 23 mai 2018
Bucuresti, World Trade Center

Trainer: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoaştere internaţionala (CMC), Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR.

Obiective: Maximizarea profitabilităţii societăţilor comerciale

Seminarul ofera participanţilor modelul unui sistem integrat de management al costurilor (SIMC) cu toate avantajele ce decurg din acesta:

 • elaborarea unor instrumente viabile de planificare şi analiză în timp real a performanţelor economice şi a creşterii sustenabile;
 • identificarea purtătorilor de costuri în cadrul activităţii generale a întreprinderii;
 • identificarea posibilelor surse de pierderi ascunse, a potentialului de profit neutilizat in prezent si implicit de crestere a profitabilitatii viitoare a companiei
 • punerea la punct a unui sistem eficient de management al surselor de finantare
 • Seminarul se adreseaza tuturor acelora care doresc sa isi consolideze cunostintele in domeniul analizei si calculatiei costurilor si sa dobandeasca cunostintele practice necesare demersului de reorganizare a activitatii pe centre de responsabilitate.

  Tematica:

  Seminarul este structurat in doua module distincte:
  Modulul I: Prezentarea sistemului integrat de management al costurilor / Reorganizarea activitatii societatilor pe centre de responsabilitate – SIMC
  Modulul II: Implementarea SIMC: metode de calculatie & analiza costurilor
  Pe parcursul celor 2 sesiuni se vor aborda si rezolva aplicatii practice, studii de caz complete si exercitii referitoare la urmatoarea tematica:

  15 - 16 Mai 2018

  Curs

  Modulul I

  SIMC - Restructurarea societatilor pe Centre de Responsabilitate
  1. Sistemul integrat de management al costrurilor
  2. Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor
   • ­Premisele organizarii calculatiei costurilor;
   • ­Costuri indirecte; Metode generale utilizate in calculatia costurilor. Metoda globala; metoda pe faze; metoda pe comenzi; exemple si exercitii
  3. Cheltuieli si Costuri Tipologia costurilor; Centrele de costuri; analiza rentabilitatii pe segmente
  4. Sectiuni contabile. Sectiuni de gestiune. Descentralizarea organizatiei pe centre de performanta financiara (CP)
   • ­Structura organizatorica si centrele de responsabilitate – incidenta asupra tipului de control;
   • ­Decuparea intreprinderii in centre de responsabilitate (CR) – Relatii intre CR. Consumuri si venituri imputabile centrelor de responsabilitate
  5. Metode de calculatie a costurilor
   • ­Metoda costurilor complete (FULL COSTING), metoda costurilor directe (DIRECT COSTING), metoda costurilor standard (STANDARD COSTING);
   • ­Metoda calculatiei complete a costurilor pe activitati (metoda ABC);

  22 - 23 Mai 2018

  Curs

  MODULUL II

  Implementarea SIMC (Sistemul Integrat de Management al Costurilor)
  1. Metode de analiza a costurilor
   • ­Utilizarea costului marginal in fundamentarea profitului maxim; Legatura dintre variatia cifrei de afaceri si variatia corespunzatoare a rezultatelor
  2. Influenta structurii costurilor asupra performantelor globale
   • ­Sensibilitatea costurilor si a profitului in functie de variatiile volumului de activitate
   • ­Notiunea de punct critic si semnificatia sa (prag de rentabilitate);
  3. Analiza riscurilor
   • ­Riscul financiar; Riscul de exploatare si efectul de levier
   • Elasticitatea si rezultatul economic in raport cu nivelul de activitate si in raport cu punctul critic
   • ­Studiu de caz: determinarea pragului de rentabilitate
  4. Tabloul de Bord – Sistem de Informatie si Control
  5. Management Control System
   • ­Procesul de elaborare a Bugetelor in cadrul SIMC
   • ­Caracteristicile generale ale unui sistem de contabilizare a costurilor prestabilite
  6. MRP: Managementul Resurselor Firmei
  7. Concluzii; indicatii finale