Seminar de fiscalitate și contabilitate
Reglementări actuale pentru 2021
Soluții practice – Consultanță personalizată

8-11 iulie 2021
Mamaia, Hotel Sulina International

In cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate si contabilitate va avea loc prezentarea ultimelor modificari aplicabile in anul 2021 in domeniul TVA, contabilitate, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale.

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Desigur nu va lipsi si sesiunea de intrebari si raspunsuri la finalul fiecarui modul, in cadrul careia va vor fi lamurite toate aspectele asupra carora veti mai avea intrebari.

Va garantam raspunsul din partea lectorilor la toate nelamuririle dumneavoastra legate de Codul Fiscal, de normele de aplicare ale acestuia dar si cele legate de contabilitate! Un raspuns avizat, rezultat din experienta vasta si studiul aprofundat!

Derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii de baza in pagina sau descarcati oferta cu tematica integrala in .pdf prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta a acestei pagini.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Mariana VIZOLI este autoarea cartii „TVA de la A la Z”, lucrare aparuta in anul 2019 la Editura HAMANGIU, unica in Romania si care a cunoscut un succes deosebit in randul specialistilor cu experienta in TVA si chiar a celor care urmaresc o specializare in domeniul TVA.
A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.
În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului Fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.
A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.
A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016 .
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE (Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 15 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

Curs

Modulul I - TVA - Mariana VIZOLI

Regulile fiscale pentru comertul electronic se modifica major de la 1 iulie 2021. Aceste modificari sunt legate de o reforma legislativa europeana care va avea impact substantial asupra tuturor companiilor care vand online servicii si marfuri (atat intracomunitare, cat si importate) pe teritoriul Uniunii Europene.
Incepand cu 1 iulie 2021 se transpun in Titlul VI – TVA al Codului Fiscal Directiva (UE) 2017/2455 si Directiva (UE) 2019/1995.
In aplicarea cestor directive a fost elaborat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului din 21 noiembrie 2019.
In cadrul acestui seminar vor fi prezentate pe larg toate modificarile ce survin ca urmare a transpunerii acestor directive, dintre care va prezentam doar o scurta sinteza a acestora:
• implementarea ghiseului unic (One Stop Shop – OSS) pentru serviciile prestate catre persoane neimpozabile, pentru care se datoreaza TVA in alte state membre;
• actualele regimuri speciale prevazute de art 314 si 315 din Codul fiscal pentru servicii electronice, de telecomunicatii si de radiodifuziune sau televiziune, prestate catre persoane neimpozabile, vor fi modificate corespunzator noilor prevederi;
• implementarea notiunii de vanzari intracomunitare la distanta, cu modificari ale locului livrarii si eliminarea actualelor plafoane aplicate de statele membre; aplicarea ghiseului unic pentru plata TVA intr-un singur stat membru (OSS);
• implementarea notiunii de vanzare la distanta de bunuri importate, asociata cu mecanismul ghiseului unic pentru plata TVA intr-un singur stat membru (One Stop Shop – IOSS), pentru bunurile cu valoarea redusa livrate catre persoane neimpozabile;
• regimul special pentru declararea si plata TVA la import pentru bunurile de mica valoare livrate catre persoane neimpozabile, atunci cand nu se utilizeaza ghiseul unic (IOSS);
• prevederi noi referitoare la interfetele electronice care faciliteaza livrarea/importul unor bunuri; cum sunt ele tratate, ce rol joaca, cum trebuie sa se inregistreze, ce obligatii au.

Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA.

Curs

Modulul II - Fiscalitate - Cristian RADULESCU

1. Modificari Cod Fiscal
a) Modificari cu caracter general;
b) Modificari cu privire la impozit pe profit;
c) Introducerea consolidarii fiscal in scop de impozit pe profit;
d) Modificari cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
e) Modificari cu privire la impozitul pe venit;
f) Contributii sociale obligatorii;
g) Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti – modificare cota WHT aplicabila pentru persoane fizice;
h) Modificari accize;
i) Modificari impozite si taxe locale.

2. Codul de procedura fiscala
a) Completari privind cazurile care atrag nulitatea actului administrativ fiscal;
b) Modificari privind anumite termene procedurale si de prescriptive;
c) Modificari privind inspectia fiscala / verificarea situatiei fiscale personale si solutionarea contestatiilor;
d) Alte prevederi importante.

3. Sesiune de intrebari si raspunsuri

Curs

Modulul III - Contabilitate - Georgeta PETRE

Lectorul Georgeta Petre vine in intampinarea dumneavoastra cu o bogata experienta in ceea ce priveste problemele actuale cu care se confrunta operatorii economici. Seminarul cuprinde o componenta teoretica care urmareste punerea in evidenta a prevederilor din legislatia relevanta. Prezentarea va fi insotita de exemple parctice si tratamente contabile;
Modulul se adreseaza atat profesionistilor care aplica Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare cat si celor care aplica Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

Tematica:
1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei in domeniul contabilitatii
2. Contabilizarea operatiunilor privind capitalurile proprii ale entitatilor. Analiza capitalurilor proprii prezentate de entitati in situatiile financiare anuale in raport cu prevederile legale
3. Contabilizarea unor operatiuni privind veniturile si cheltuielile
4. Obligatii ce revin entitatilor privind raportarea contabila la 30.06.2021.
5. Sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la diverse probleme ce se pot incadra in tematica de mai sus.

Servicii Hoteliere (Opţional):   Hotel SULINA INTERNATIONAL, (8 – 11 iulie 2021)

Hotel Sulina International, Mamaia

Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa – 1 legitimaţie masă – 2190 lei (taxe incluse)

Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 2490 lei (taxe incluse)

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.

De asemenea se poate oferi suplimentarea noptilor de cazare sau doar doua nopti de cazare. Pentru detalii, contactati organizatorii.