Seminar de Contabilitate și Fiscalitate
Pregătirea închiderii exercițiului financiar 2021
– OMFP 1802 & IFRS –
Noutăți fiscale si perspective

7, 8 & 10 decembrie 2021
Seminar Online

­Ce veti afla?
Inchiderea exercitiului financiar 2021 de catre operatorii economici potrivit reglementarilor contabile aplicabile respectiv:
– Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
­Aspecte fiscale privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2021;
Va avea loc prezentarea ultimelor modificari aplicabile in anul 2021 in domeniul impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc., dar si perspectivele deja anuntate pentru inceputul anului 2022.
Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 14 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

 • 09:30
 • 3 ore
Curs

Modulul I, marti - 7 decembrie 2021 - Georgeta Petre

Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2021 de catre entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Intocmirea situatiilor financiare anuale individuale
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile;
 2. Inventarierea elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; Contabilizarea rezultatelor inventarierii.
 3. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • evaluarea imobilizarilor necorporale;
  • evaluarea imobilizarilor corporale;
  • evaluarea investitiilor imobiliare;
  • evaluarea investitiilor financiare pe termen lung si a celor pe termen scurt;
  • evaluarea stocurilor;
  • evaluarea creantelor si a datoriilor;
  • recunoasterea si evaluarea provizioanelor;
  • recunoasterea subventiilor in contabilitate;
  • venituri si cheltuieli in avans;
  • elemente extrabilantiere; active si datorii contingente;
 4. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate:
  • estimari contabile;
  • corectarea erorilor contabile;
  • modificari ale politicilor contabile;
 5. Evenimente ulterioare perioadei de raportare;
 6. Contul de profit si pierdere. Contabilizarea unor venituri si cheltuieli;
 7. Prezentarea prevederilor legale referitoare la informatiile nefinanciare care trebuie prezentate  de catre unele categorii de entitati.
 8. Prevederi cuprinse in Legea societatilor nr 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la situatiile financiare anuale.
 • 09:30
 • 4 ore
Curs

Modulul II, miercuri - 8 decembrie 2021 - Georgeta Petre

Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2021 de catre entitatile care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară aprobate OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Intocmirea situatiilor financiare anuale individuale
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile; Cerinte legale privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale;
 2. Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 3. Evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor in  situatia pozitiei financiare, potrivit IFRS relevante:
  • evaluarea imobilizărilor necorporale IAS 38;
  • evaluarea imobilizări corporale – IAS 16
  • deprecierea activelor – IAS 36;
  • evaluarea investițiilor imobiliare – IAS 40:
  • evaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing – IFRS 16;
  • evaluarea activelor financiare – IFRS 9 – „Instrumente financiare”
  • evaluarea activelor imobilizate deținute in vederea vânzării și activității întrerupte – IFRS 5;
  • evaluarea stocurilor – IAS 2;
  • evaluarea activelor recunoscute potrivit IFRS 15 „Venituri din contractele cu clientii”;
 4. Evaluarea si prezentarea datoriilor in situatia pozitiei financiare:
  • Recunoașterea și evaluarea provizioanelor – IAS 37 „Provizioane, datorii contingente și active contingente”;
  • Recunoașterea impozitului pe profit – IAS 12; IFRIC 23 „Incertitudine legata de tratamentele fiscale”;
  • Recunoașterea si evaluarea beneficiilor angajaților – IAS 19;
  • Evaluarea datoriilor aferente contractelor de leasing – IFRS 16 „Contracte de leasing”
  • Evaluarea datoriilor recunoscute potrivit IFRS 15 „Venituri din contractele cu clientii”
  • Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală – IAS 20;
 5. Prezentarea elementelor de capitaluri proprii in situatia pozitiei financiare;
 6. Prezentarea elementelor extrabilantiere; active si datorii contingente;
 7. Cazuri particulare privind contabilizarea si prezentarea in contul de profit si pierdere/ situatia rezultatului global a unor venituri si cheltuieli;
 8. Modificarea politicilor contabile, estimari si corectarea erorilor contabile: contabilizare si prezentare in situatiile financiare anualeș
 9. Evenimente ulterioare perioadei de raportare
 10. Alte informatii ce trebuie prezentate in situatiile fianciare potrivit IFRS;

Prezentarea va avea caracter practic si interactiv. Vor fi prezentate prevederi din IFRS relevante pentru problematica anuntata.

Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.

 • 09:00
 • 1 ora
Curs

Modulul III, vineri - 10 decembrie 2021 - Cristian RADULESCU

Reglementari actuale in domeniul impozitului pe profit & Inchiderea exercitiului financiar 2021 din punct de vedere fiscal
 1. Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici; Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2021.
 2. Reglementari actuale in domeniul Impozitului pe Profit;
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici.
 • 10:00
 • 2 ore
Curs

Modulul IV

Reglementari recente ale Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala
 1. Modificari recente de interes aduse Codului Fiscal in anul 2021 si perspective pentru 2022 – o selectie a celor mai importante modificari si spete dificile in domeniul domeniul TVA, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc., inclusiv cele introduse prin: Ordonanta 8/2021 publicata in Monitorul Oficial 832/31.08.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale, dar si prin alte ordonante, alte modificari esentiale si recente;
 2. Modificari recente de interes aduse Codului de Procedura Fiscala;
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri – veti putea adresa 3 intrebari/spete concrete per participant.