Inchiderea Anului Fiscal 2017
Noi Reglementari Fiscale din 2018

January 26th–28th 2017
Sinaia, Hotel International

Ce veti afla:

 • In cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea ultimelor modificari la Codul Fiscal aplicabile de la 1 ianuarie 2018, modificari aprobate prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, supranumita „Revolutia Fiscala
 • Doamna Mariana VIZOLI va prezenta in detaliu si noul mecanism pentru colectarea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) – „TVA SPLIT”, care va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 pentru mai multe categorii de companii, astfel: declararea fara erori a TVA devine cruciala: erorile pot avea ca efect aplicarea split TVA; raspunderea pe split TVA poate sa apara chiar daca nu aplici sistemul, daca ai parteneri pentru care va trebui sa faci plati defalcate; creste plafonul de TVA la 300.000 lei; elemente esentiale de TVA
 • Inchiderea exercitiului financiar 2017 de catre operatorii economici potrivit reglementarilor contabile aplicabile respectiv:
  • Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Aspecte fiscale privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2017;
 • Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Vineri, 26 Ianuarie 2018

 • 15:30
 • 4 ore
Curs

MODULUL I

Noi reglementari in domeniul TVA & Spete dificile – Mariana VIZOLI
 1. Sistemul de plata defalcata a TVA (TVA SPLIT) – obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 pentru mai multe categorii de contribuabili si care a suferit numeroase modificari:
  1. Facilitatile de care pot beneficia persoanele impozabile care opteaza sa aplice acest sistem
   optional; Aspecte procedurale legate de facilitatile acordate;
  2. Ce este mecanismul de plata defalcata a TVA;
  3. Cine este obligat sa aplice mecanismul platii defalcate TVA;
  4. Cine trebuie sa faca plata TVA in conturile dedicate TVA;
  5. Unde se deschid conturile de TVA;
  6. Cum se deschid conturile de TVA;
  7. Ce conditii trebuie sa indeplineasca conturile de TVA;
  8. Creditarea contului de TVA;
  9. Debitarea contului de TVA;
  10. Transferuri in contul de TVA;
  11. Alte informatii;
  12. Contraventii
 2. Noile criterii de determinare a riscului fiscal la inregistrarea in scopuri de TVA sau la anularea inregistrarii in scopuri de TVA introduse prin OpANAF nr. 2856/2017 publicat in Monitorul Oficial din 3 octombrie 2017
 3. Operatiuni cu creante;
 4. Pro-rata de deducere;
 5. Asocieri in participatiune;
 6. Dobanda pentru plata in rate;
 7. Refacturarea de cheltuieli (vs cheltuieli accesorii);
 8. Regimuri speciale;
 9. Taxarea inversa;
 10. Baza de impozitare parti afiliate: reglementare, definitie, situatii, exemple practice;
 11. Sesiune de intrebari si raspunsuri

Sambata, 27 Ianuarie 2018

 • 09:00
 • 4.5 ore
Curs

MODULUL II

Noi reglementari in fiscalitate & Inchiderea exercitiului financiar 2017 din punct de vedere fiscal – Cristian RADULESCU
 1. Modificari recente de interes ale Codului Fiscal, care se refera in principal la:
  1. Modificari in sfera impozitului pe profit: cheltuieli privind stocurile degradate, valoarea
   creantelor instrainate, Transpunerea Directivei UE 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance – ATAD: limitarea deductibilitatii dobanzii, impozitarea la iesire/Exit-TAX), Reguli privind societatiile
   straine controlate “CFC rules”, facilitati fiscale – R&D, Scutirea de impozit a profitului reinvestit, Cheltuieli cu serviciile, Cheltuieli nedeductibile;
  2. Posibilitatea de a opta intre impozitul pe profit si impozitul pe cifra de afaceri pentru
   companiile care realizeaza venituri pana la 1 milion de euro care pot;
  3. Noi limite la deductibilitatea cheltuielililor cu dobanda;
  4. Schimbarea regimului fiscal pentru dividende;
  5. Reglementari contribuabili inactivi/ cod TVA anulat
  6. Modificari in sfera impozitului pe veniturile Microintreprinderilor;
  7. Modificari in sfera impozitului pe venit;
  8. Trecerea contributiilor de la angajator la angajat si reducerea acestora;
  9. Modificarea salariului minim brut;
  10. Noi cote de contributii pentru cei care desfasoara activitati independente;
  11. Reducerea impozitului pe venitul din salarii de la 16% la 10%;
  12. Modificarea deducerilor personale;
  13. Impozitul specific unor activitati;
  14. Preturi de transfer;
  15. Extinderea confiscarii si asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune;
  16. Modificari in sfera TVA;
  17. Alte masuri fiscale de interes (accize, impozite si taxe locale).
 2. Modificari de interes aduse Codului de Procedura Fiscala prin OG 30/2017
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri
 • 13:30
 • 1,5 ore
Curs

LUNCH

 • 15:00
 • 4.5 ore
Curs

MODULUL III

Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici & Inchiderea exercitiului financiar 2017 din punct de vedere contabil – Georgeta PETRE
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile in anul 2017;
 2. Prezentarea unor prevederi legale aplicabile entitatilor de interes public referitoare la:
  1. informatiile nefinanciare;
  2. auditul statutar, potrivit Regulamentului 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public si de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei;
 3. Evaluarea pentru scopuri contabile si evaluarea pentru scopuri fiscale;
  1. standarde de evaluare aplicabile;
  2. evaluarea la cost sau reevaluare in conditiile delimitarii evaluarii pentru scopuri contabile de evaluarea pentru scopuri fiscale;
  3. implicatiile modificarii politicilor contabile privind imobilizarile corporale prin trcerea de la reevaluare la cost; conditii in care se poate face modificarea;
  4. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale individuale. Inventarierea si evaluarea elementelor extrabilantiere:
   1. inventarierea potrivit OMFP nr. 2861/2009 ;
   2. evaluarea potrivit OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit
    IFRS relevante. Testul de depreciere potrivit IAS 36 – Deprecierea activelor;
   3. inregistrarea rezultatelor inventarierii anuale;
  5. Tratamente contabile si operatiuni specifice efectuate în vederea intocmirii situatiilor financiare anuale individuale:
   1. estimari contabile;
   2. corectare erori;
   3. evidentiere reduceri comerciale primite/acordate;
  6. IFRS 15 – Contracte cu clientii- prezentare generala;
  7. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

Servicii hoteliere (optional doar pentru Sinaia):
Hotel International, Sinaia (26 – 28 ianuarie 2018)

 • Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa – 1 legitimatie masa – 1090 lei (TVA & taxe incluse)
 • Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimatii masa – 1290 lei (TVA & taxe incluse)

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.

De asemenea se poate oferi suplimentarea noptilor de cazare. Pentru detalii, contactati organizatorii