Legislaţia Muncii: noutăți aplicabile în 2024
Dreptul muncii • Salarizare • Revisal • SSM

15 martie 2024
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

Seminar interactiv de prezentare si interpretare a tuturor noutatilor legislative recente si a normelor metodologice de aplicare a reglementarilor in domeniul legislatiei muncii (inclusiv salarizare, dreptul muncii, SSM, REVISAL).

Un obiectiv principal al acestui seminar este implementarea teoriei prin aplicarea ei in spetele ridicate de participanti si tuturor intrebarilor ridicate de acestia.

Descarcati prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta, oferta completa in .pdf, sau derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii complete in pagina.

CINE SUNT LECTORII

Nicolau Eduard este specialist de top în legislaţia muncii şi elaborare de strategii. În cei aproape 25 de ani de activitate, a dobândit experienţă în interpretarea, aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei muncii ca inspector de muncă în cadrul Direcţiei Control Relaţii de Muncă – Inspecţia Muncii (Ministerul Muncii), a predat noţiuni de dreptul muncii în cadrul seminariilor la Facultatea de Administraţie şi Afaceri – Universitatea Bucureşti, a predat legislaţia muncii ca lector/formator pentru mai mulţi furnizori de formare, desfăşurând de peste 15 ani o vastă activitate de formare profesională a adulţilor;
De asemenea, a dobândit experienţă în interpretarea şi aplicarea legislaţiei muncii ca manager de resurse umane în mai multe companii.
A publicat si a colaborat la publicarea de lucrări de specialitate pe teme de interes in legislatia muncii: registrul general de evidenţă a salariaţilor, activitatea agentului de muncă temporară, munca prestată în străinătate prin intermediul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, detaşarea în cadrul prestării de servicii transnaţionale, transferul de întreprindere.

 • 15:00
 • 2,5 ore
Curs

Tematica
  I. Codul muncii
  1. Dispoziții generale, principii, reguli de interpretare, tipuri de contracte individuale de muncă;
  2. Modificările din 2023 – 2022 aduse Codului muncii:
 • LEGE nr. 241 din 20 iulie 2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • LEGE nr. 140 din 24 mai 2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • LEGE nr. 52 din 3 martie 2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • LEGE nr. 26 din 10 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea …… Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • LEGE nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • LEGE nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative;
 • LEGE nr. 144 din 20 mai 2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea … art. 164 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • LEGE nr. 269 din 9 noiembrie 2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • LEGE nr. 208 din 21 iulie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • LEGE nr. 138 din 13 mai 2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
  1. II. Legea dialogului social
   III. Activitatea de telemuncă
   IV. HOTĂRÂREA nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă
   V. LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi