Noutăţi şi aspecte practice privind legislaţia TVA şi CONTABILĂ în 2019

22 - 25 august 2019
Neptun, Hotel Cocor SPA

In cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea in detaliu a ultimelor modificari aplicabile in anul 2019 in domeniul TVA si Contabilitate.

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.
Desigur nu va lipsi sesiunea de intrebari si raspunsuri la finalul fiecarui modul, in cadrul careia va vor fi lamurite toate aspectele asupra carora veti mai avea intrebari.

Va garantam raspunsul din partea lectorilor la toate nelamuririle dumneavoastra legate de TVA, de normele de aplicare ale acesteia dar si cele legate de contabilitate! Un raspuns avizat, rezultat din experienta vasta si studiul aprofundat!

CINE SUNT LECTORII

A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.
În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.
A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.
A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016 .
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE ( Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

Curs

Tematica

Modulul I – TVA – Mariana VIZOLI

 1. Trecerea in revista a modificarilor legislative recente:
  • Legea 60/2019 de transpunerea a Directivei 2016/1065 si a Directivei 2017/2455 – regimul fiscal al cupoanelor valorice (vouchere) si modificarea locului prestarii serviciilor furnizate catre persoane neimpozabuile pe cale electronica, de telecomunicatii, de radio-TV;
  • OUG 31/14 mai 2019: – noi cote reduse de TVA 5% pentru alimentele bio, traditionale si montane;
  • Legea 30/2019 pentru aprobarea OUG 25/2017: noi cote reduse de TVA 5%, modificarea momentului de la care este permisa ajustarea bazei de impozitare a TVA in situatii de faliment, modificarea conditiilor pentru cota redusa de TVA de 5% pentru livrarea de locuinte;
  • OUG 114/2018 – prelungirea perioadei de aplicare a masurilor de simplificare din perspectiva TVA;
  • Extinderea cotei de 9% pentru serviciile de canalizare de la 1 ianuarie 2019 (Legea 13/2019 pentru aprobarea OUG nr. 89/2018).
 2. Baza impozabila a TVA – jurisprudenta CJUE referitor la baza impozabila:
  • Cheltuieli accesorii;
  • Plata in numele si in contul altei persoane, structura de comisionar sau refacturarea de cheltuieli (cu exemple).
 3. Subiecte de interes privind tratamentul TVA in cazul operatiunilor intracomunitare:
  • Operațiuni triunghiulare;
  • Stabilirea locului prestării serviciilor.
 4. Directiva 2018/1910 (cele trei remedii rapide) care urmează a fi transpusă in Codul fiscal de la 1 ianuarie 2020.
 5. Aplicarea directă de la 1 ianuarie 2020 a regulamentului 2018/1912 de modificare a Regulamentului 282/2011 privind dovada transportului intracomunitar al bunurilor pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri.
 6. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA.

Modulul II – Contabilitate – Georgeta PETRE

Seminarul se adreseaza persoanelor care isi desfasoara activitatea in entitati care aplica reglementarile  contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau reglementarile contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor persoane interesate.

Tematica seminarului:

 1. Prezentarea ultimelor modificari si completari aduse legislatiei in domeniul contabilitatii.
 2. Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor efectuate de operatorii economici. Cazuri particulare privind contabilizarea unor venituri si a unor cheltuieli potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
 3. Impactul aplicarii IFRS 15 ”Venituri din contractele cu clientii” asupra unor indicatori prezentati in situatiile financiare anuale.
 4. Contabilizarea operatiunilor de leasing la locatar potrivit IFRS 16 ”Contracte de leasing” si a reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Raportari periodice intocmite de entitati
 6. Alte subiecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici.

Prezentarea va avea caracter interactiv si in functie de interesul participantilor pot fi dezvoltate si alte subiecte.

Program (orientativ): Vineri, 23 august, 15:30 – 19:30 | Sambata, 24 august, 09:30 – 13:30

SERVICII HOTELIERE (Opţional): Hotel Cocor SPA, NEPTUN (22 – 25 august 2019)

Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1310 lei (taxe incluse)

Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1790 lei (taxe incluse)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 890 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1210 lei (taxe incluse)

 

Optional se poate solicita suplimentar inca o noapte sau mai multe nopti de cazare.