Incidente în derularea contractelor încheiate între profesioniști

8 mai 2023
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

Acest seminar se adresează angajaților responsabili cu gestionarea, încheierea, modificarea și încetarea contractelor.
Lectorul va sta la dispoziţia participanţilor cu soluţii practice pentru diferitele situaţii ce intervin pe parcursul derulării contractelor.

Descarcati prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta, oferta completa in .pdf, sau derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii complete in pagina.

CINE SUNT LECTORII

Bogdan DUMITRACHE
Formator la Institutul Național al Magistraturii în perioada 2003-2017 și executor judecătoresc în raza Curții de Apel București, membru al Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură Civilă, membru al Comisiei de redactare a Proiectului Noului Cod Civil și a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil, a participat la numeroase reuniuni, conferințe și dezbateri publice cu privire la Noul Cod Civil, respectiv Noul Cod de Procedura Civilă.

  • 10:00
  • 7 ore
Curs

Luni, 8 mai 2023

Tematica
  1. Consecințele condiției asupra contractului în care este stipulată. Distincția condiție suspensivă-condiție rezolutorie. Raportul dintre condiție și termen: problema condiției căreia nu îi este asociată un termen. Efectele condiției privite de părți ca fiind un termen.
  2. Rezilierea contractului. Condiții: culpa, condiție a rezilierii? Mod de operare: opțiunea între reziliere judiciară, reziliere unilaterală și reziliere întemeiată pe pacte comisorii. Efecte; data de la care se consideră desființat contractul; raportul dintre încetarea contractului prin reziliere și încetarea contractului prin expirarea termenului. Cumulul rezilierii cu daune-interese.
  3. Rezoluțiunea contractului. Criterii de distincție între rezoluțiune și reziliere.
  4. Denunțarea unilaterală. Noțiune. Confuzie terminologică : denunțare unilaterală-reziliere. Sferă de aplicare : contracte cu termen și contracte încheiate pe durată nedeterminată. Efecte
  5. Impreviziunea, excepție de la principiul obligativității contractului. Noțiune: distincție între impreviziune, imposibilitatea de executare și riscul contractului. Condiții. Efecte: opțiunea între adaptarea și încetarea contractului. Aspecte procedurale.
  6. Daune-interese moratorii aplicabile contractelor încheiate între profesioniști: dobânda legală penalizatoare și penalități. Limitări legale.