Seminar de Fiscalitate
Toate modificările fiscale aduse prin OG 16/2022

12 august 2022
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

ORDONANȚA Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022.

Aceasta este cea mai importanta modificare a Codului Fiscal din ultimii ani, cu impact major asupra tuturor companiilor, si care va afecta bugetul acestora in mod direct. Unele din aceste modificari au aplicabilitate de la 18 iulie 2022, altele de la 1 august 2022, iar altele de la 1 ianuarie 2023.

De aceea venim in intampinarea nevoilor dumneavoastra cu un seminar interactiv de prezentare a tuturor acestor modificari insotite de un suport de curs complet, iar la sfarsitul acestuia veti putea adresa intrebari.

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 14 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

  • 09:00
  • 3 ore
Curs

Vineri, 12 august 2022 - Cristian RADULESCU

Tematica

Va prezentam mai jos o parte din aceste modificari:

1. Suprataxarea contractelor de muncă cu timp parțial de la 1 august 2022.

2. Modificări pentru facilitățile acordate în construcții și în agricultură: modificare modalitate de calcul a cifrei de afaceri, modificare plafon, modificare modalitate de calcul a ponderii procentului de 80% a cifrei de afaceri din construcții, prevederi noi privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul agricol și al producției alimentare.

3. Eliminare facilități pentru salariații sezonieri din HORECA și impozit HORECA.

4. Modificări impozit pe profit:
– majorare impozit dividende;
– extindere acordare a scutirii de impozit pe profit pentru profitul reinvestit;
– trecerea companiilor HORECA la impozit pe profit.

5. Modificări la impozitul pe venitul microîntreprinderilor:
– reducere plafon încadrare CA;
– noi condiții de încadrare;
– impozitul va fi opțional;
– obligativitatea angajării unui salariat cu normă întreagă;
– limitare număr de firme controlate prin regimul microîntreprinderilor;
– eliminare impozit de 3%;
– eliminare de la impozitul pe venit a firmelor care realizează venituri din consultanță și management mai mult de 20% din veniturile totale, precum și a următoarelor domenii: domeniul bancar, asigurări, reasigurări, intermedieri financiare, jocuri de noroc, exploatare petrol și gaze naturale;
– se precizează clar ordinea de scădere din impozit a facilităților fiscale.

6. Modificări la Impozitul pe dividende plătite unei persoane juridice române: majorare de la 5% la 8% și modificare condiții de aplicare a scutirii de impozit.

7. Impozitul pentru veniturile din activități independente – PFA cu normă de venit: modificare plafon normă de venit.

8. Contribuția socială (pensia) pentru veniturile din activități independente: noi plafoane și sume de plata.

9. Contribuția la sănătate: noi plafoane și sume de plată, Modificări privind persoanele exceptate de la plata contribuției.

10. Majorare impozit pe veniturile din jocuri de noroc.

11. Impozitul pe salarii:
– se elimină toate veniturile neimpozabile care vor fi înlocuite cu facilități oferite salariaților plafonate la 33% din salariul de bază;
– se modifică modul de calcul a deducerii personale;
– se introduc în categoria avantaje de natură salarială: cheltuieli de cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un preț mai mic decât prețul pieței.

12. Impozitul pe transferul bunurilor imobiliare: Se elimină cota forfetară neimpozabilă de 450.000 lei pentru vânzările de clădiri și terenuri ale persoanelor fizice.

13. Impozitul pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor (chirii):
– eliminare cota forfetară;
– reintroducere obligativitatea declarării contractelor de închiriere la ANAF.

14. TVA:
– majorare cota de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de cazare, restaurant și catering;
– majorare cota de TVA de la 9% la 19% pentru băuturile pe bază de zahăr;
– majorare plafon pentru livrarea de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% de la 450.000 lei la 600.000 lei, cu alte condiții cumulative.

15. Impozitele locale – impozitul pe clădiri:
– se elimină evaluarea la cinci ani pentru clădirile nerezidențiale;
– se stabilește valoarea impozabilă pe baza grilei notariale;
– se stabilește impozitare unică pentru persoane fizice și juridice pentru clădiri rezidențiale la minim 0.1% (fără o limită maximă);
– se stabilește impozitare unică pentru persoane fizice și juridice pentru clădiri nerezidențiale la minim 0.5% (fără o limită maximă).

16. Modificare plafon pentru obligativitatea încasării cu cardul (OUG nr. 193/2002).

17. Impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți: se modifică unele condiții de aplicare a scutirilor de impozit pentru dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

18. Accize: modificare nivel accize.

19. Sesiune de intrebari si raspunsuri.