Aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară în România (IFRS)

27, 30 martie ȘI 4 aprilie 2023
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

I. Recunoasterea, evaluarea si prezentarea in situatia pozitiei financiare a activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii

II. Recunoasterea si prezentarea in contul de profit si pierdere / situatia rezultatului global a veniturilor si a cheltuielilor

Cui se adreseaza seminarul

 • Personalului din entitățile care aplică IFRS (operatori economici);
 • Profesioniștilor care oferă servicii de contabilitate, audit și consultanță fiscală;
 • Persoanelor interesate de raportarea contabilă potrivit IFRS (analiști, consultanți);
 • Persoanelor care doresc să-și actualizeze sau să-și dezvolte cunoștințele în domeniul aplicării IFRS.

Ce ofera seminarul

 • Seminarul cuprinde o componentă teoretică care urmărește punerea în evidență a prevederilor semnificative din standardele contabile și din legislația relevantă;
 • Prezentarea informatiilor privind elementele de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si a unor cheltuieli va fi însoțită de exemple parctice;
 • Beneficiul participării la seminar va consta fie în actualizarea informațiilor, fie in asimilarea de informații noi privind aplicarea IFRS;
 • Lectorul Georgeta Petre vine in intampinarea dumneavoastra cu o bogată experiență în ceea ce privește problemele cu care se confruntă entitățile la tranzitia la IFRS și pe parcursul aplicării efective a acestor standarde.

Modul de desfasurare a seminarului

 • Seminarul va fi interactiv, participantii putand adresa lectorului intrebari pentru clarificarea unor situatii particulare.
 • Lectorul va efectua prezentarile într-un limbaj inteligibil astfel încât informațiile prezentate să fie accesibile participanților indiferent de gradul de aprofundare a cunoștințelor în domeniul IFRS.
 • Pentru o mai buna intelegere, prezentarea fiecarui standard contabil se va efectua prin comparatie cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind puse in evidenta diferentele de tratament contabil.
 • Programul va avea un număr de 12 ore (3 module cu durata de 4 ore).

Program:

Vor fi 3 module a cate 4 ore fiecare, in intervalul orar 14:00 – 18:30, astfel:

 • Luni, 27 martie 2023;
 • Joi, 30 martie 2023;
 • Marti, 4 aprilie 2023.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor in domeniul contabilitatii, avand numeroase publicatii (carti si articole in reviste de specialitate).

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania si a sustinut cursuri si seminarii in cadrul programelor de pregatire organizate de asociatiile profesionale.

De asemenea a fost membru in Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, a fost membru in Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfectionarea economistilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

Curs

Tematica

SECTIUNEA I. Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare cu scop general
 • Organizarea contabilității în condițiile aplicării IFRS ca bază contabilă; Documente financiar-contabile;
 • Cadrul general conceptual de raportare financiară;
 • Politici contabile, erori contabile și estimări – IAS 8;
 • Evenimente ulterioare perioadei de raportare – IAS 10;
 • Prezentarea situațiilor financiare – IAS 1;
 • Aplicarea pentru prima data a IFRS – IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internațioanle de Raportare Financiară” (in masura in care exista persoane interesate);
Curs

SECTIUNEA II. Recunoașterea și evaluarea activelor
 • Imobilizări necorporale – IAS 38;
 • Imobilizări corporale – IAS 16;
 • Deprecierea activelor – IAS 36;
 • Investiții imobiliare – IAS 40:
 • Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing – IFRS 16;
 • Active financiare – IFRS 9 – Instrumente financiare;
 • Active imobilizate deținute in vederea vanzării și activități intrerupte – IFRS 5;
 • Stocuri – IAS 2;
 • Active recunoscute potrivit IFRS 15 – Venituri din contractele cu clientii
Curs

SECTIUNEA III. Recunoașterea și evaluarea datoriilor
 • Recunoașterea costurilor indatorării – IAS 23;
 • Recunoașterea și evaluarea provizioanelor – IAS 37 – Provizioane, datorii contingente și active contingente;
 • Recunoașterea impozitului pe profit – IAS 12; IFRIC 23 – Incertitudine legata de tratamentele fiscale;
 • Recunoașterea beneficiilor angajaților – IAS 19;
 • Recunoașterea datoriilor aferente contractelor de leasing; IFRS 16 – Contracte de leasing;.
 • Datorii recunoscute potrivit IFRS 15 – Venituri din contractele cu clientii;
 • Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală – IAS 20;
Curs

SECTIUNEA IV. Capital și rezerve
 • Capital social;
 • Acţiuni proprii răscumpărate;
 • Rezerve:
  • Rezerve din reevaluare;
  • Rezerve legale și alte rezerve;
 • Rezultatul perioadei;
 • Rezultatul reportat, repartizarea profitului; acoperirea pierderii contabile;
Curs

SECTIUNEA V. Venituri si cheltuieli
 • Recunoașterea veniturilor din contractele cu clienții – IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții;
 • Recunoașterea cheltuielilor;
 • Prezentarea veniturilor si a cheltuielilor in contul de profit si pierdere.