Şcoala de vară în management financiar
Ediţia a-XIII-a

30 iunie - 3 iulie 2022
Mamaia, Hotel Sulina International

Exclusiv aplicatii practice (studii de caz, exercitii, modele electronice complexe) pentru urmatoarele 4 domenii ale Managementului Financiar: Bugetul de venituri si cheltuieli, Cashflow management, Controlling si Analiza financiara.

 • Organizarea societatilor pe centre de responsabilitate ; managementul si analiza costurilor;
 • Bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de planificare si control;
 • Planul de afaceri – instrument de planificare si control; managementul si auditul strategic;
 • Analiza financiara pe baza de bilant. Diagnosticul rentabilitatii societatilor comerciale.

De ce Scoala de Vara in Management Financiar?

In primul rand, pentru ca in climatul economic actual, managementul financiar este un element vital pentru succesul companiilor in anul 2022.

Aceasta scoala de vara, cu aplicatii practice de management financiar vine si ca urmare a numeroaselor solicitari din partea participantilor din ultima perioada la cursurile Dnei Maria Costache. „Este necesara o scoala de vara, in care sa fie prezentate numai aplicatii practice, pentru ca sunt cele mai utile!”, au spus participantii la aceste cursuri.

In plus, aceasta scoala de vara este o ocazie unica de a invata principiile unui management financiar de succes, principii deduse din exercitiile practice.

Cui se adreseaza?

Cursul se adreseaza echipelor de management din companie, care au responsabilitati financiare, de bugetare, de analiza financiara, controlling, in obiectivele lor de evaluare.

De asemenea informatiile sunt utile si membrilor Consiliului de Administraţie, Presedintelui, Vicepresedintelui, Directorului General, Director Financiar, de Marketing şi Vânzări, precum si invitaţi din cadrul departamentului financiar şi contabilitate, in functie de nivelul de pregatire al acestora.

Unde si cand?

Scoala de vara, se va desfasura in sala de conferinte din cadrul Hotel Sulina International, Mamaia.

CINE SUNT LECTORII

Trainer: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoastere internationala, Certified Management Consultant (CMC) (in premiera in Romania), Director de Programe si Proiecte Internationale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienta de peste 25 ani in training si consultanta specializata pentru companii.

Colaborator permanent al WTIB incepand cu primii pasi ai acestei societati pe piata de training din Romania in anul 1995, Dna Maria Costache a desfasurat numeroase cursuri cu urmatoarele tematici: controlul costurilor (controlling), analiza financiara a companiei, planul de afaceri, Bugetul de Venituri si Cheltuieli etc.

30 iunie - 3 iulie 2022

Curs

Tematica

 1. Organizarea Societatilor pe Centre de Responsabilitate; Managementul si Analiza Costurilor
 • Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor
  • Costuri indirecte; Metode generale utilizate in calculatia costurilor. Metoda globala; pe faze; metoda pe comenzi; exemple si exercitii
 • Cheltuieli si Costuri: Tipologia costurilor; Centrele de costuri; Analiza rentabilitatii pe segmente
 • Metode de calculatie a costurilor
  • Metoda costurilor complete (FULL COSTING), metoda costurilor directe (DIRECT COSTING), metoda costurilor standard (STANDARD COSTING);
  • Metoda calculatiei complete a costurilor pe activitati (ABC);
 • Metode de analiza a costurilor
  • Utilizarea costului marginal in fundamentarea profitului maxim; Legatura dintre variatia cifrei de afaceri si variatia corespunzatoare a rezultatelor.
 • Analiza riscurilor
  • Riscul financiar; Riscul de exploatare si efectul de levier;
  • Elasticitatea si rezultatul economic in raport cu nivelul de activitate si in raport cu punctul critic;
  • Studiu de caz: determinarea pragului de rentabilitate.
 • Tabloul de Bord – Sistem de Informatie si Control
 • MRP: Managementul Resurselor Firmei
 1. Analiza Financiara pe Baza de Bilant. Diagnosticul Rentabilitatii Societatilor Comerciale:
 • Diagnosticul situatiei financiare: metoda maselor bilantiere; metoda ratelor de structura si de finantare
 • Diagnosticul rentabilitatii capitalurilor si analiza performantelor. Studii de caz
  • Analiza soldurilor intermediare de gestiune. Valoarea adaugata
  • Rate de rentabilitate. Analiza rentabilitatii comerciale, economice si financiare
 • Diagnosticul riscului:
  • economic: efectul de levier de exploatare
  • financiar: efectul de levier financiar; analiza echilibrului financiar, rate de lichiditate, rate de indatorare
  • de faliment: diagnosticul intreprinderii in dificultate prin metoda scorurilor
  • Studii de caz complete privind analiza diagnostic a societatilor comerciale
 1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli – Instrument de Planificare şi Control
 • Consultantul propune utilizarea unui Model-macheta de Buget în format electronic care se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei si are ca scop întelegerea functionarii organizaţiei din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cât si familiarizarea cu principalele metode si tehnici de bugetare. Macheta de Buget este conceputa a fi un instrument operational de lucru folosit de toate cadrele de conducere care prin pozitia pe care o detin sunt nevoite sa analizeze informatii si sa ia decizii de natura financiar-contabila: BUGETARE 2022: construirea bugetului general în 12 tablouri; Bugetul activitatii generale; Bugetul activitatii de trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati;
 1. Monitorizarea Eficienta a Capitalului Circulant; Previzionarea Cashflow-ului
 • Interpretarea situatiilor financiare anuale ale anului 2021 si aprecierea perspectivelor viitoare ale companiei cu diagnosticarea capacitatii de a realiza profituri viitoare.
 • Analiza echilibrului financiar si al rezultatelor de gestiune ; Analiza de Cashflow ; Continutul Tabloului de finantare ; Previziunea de Cash flow
 • Bugetul Activitatii de Trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati: Previziunea incasarilor & platilor; Acoperirea soldului de trezorerie
 • Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului / analiza performantelor : Principalii Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiza; Rate de rentabilitate; Rate de lichiditate, rate de indatorare.
 1. Planul de afaceri
 • Proiectii financiare:
  • Plan de investitii si de finantare
  • Previziuni de venituri si cheltuieli – Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) venituri-cantitati*structura*preturi / cheltuieli variabile pe elemente de cheltuieli / cheltuieli fixe pe elemente de cheltuieli
  • Previziuni ale fluxurilor de numerar; fluxuri operationale; fluxuri de investitii; fluxuri financiare
  • Previziuni de capital de lucru (WK)
  • Previziuni ale bilanturilor succesive
  • Prezentarea indicatorilor de performanta financiara
 • Evaluarea si selectia proiectelor de investitii
  • Criterii bazate pe actualizarea cash-flow-urilor: Valoarea actuală netă (VAN); Rata internă de rentabilitate (RIR) ; Rata internă de rentabilitate modificată (RIRM); Indicele de profitabilitate
  • Decizii de investitii in mediu aleator – decizii probabiliste
  • Decizii de investitii in mediu nedeterminat / incert: Dificultati in procesul de evaluare si selectie a proiectelor
 • Planul financiar. Structura planului financiar:
  • analiza existenţei anterioare a afacerii – dacă este cazul;
  • prezentarea ipotezelor pe care se bazează previziunile;
  • întocmirea situaţiilor financiare previzionale (bilanţ, cont de profit şi pierdere);
  • identificarea riscurilor asociate.
  • Pragul de rentabilitate
  • Profitul previzionat
  • Factorul de acoperire (Fa)
  • Rata marjei de siguranta (RMs)

INDICATORI: de lichiditate ♦ de solvabilitate (îndatorare) ♦ de gestiune ♦ de rentabilitate ♦ de eficienta ai investitiei

Servicii Hoteliere (Opţional):   Hotel SULINA INTERNATIONAL, (30 iunie – 3 iulie 2022)

Hotel Sulina International, Mamaia

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1220 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1440 lei (taxe incluse)

Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa  – 1 legitimaţie masă – 1840 lei (taxe incluse)

Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 2140 lei (taxe incluse)

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.

De asemenea se poate oferi suplimentarea noptilor de cazare sau doar o noapte de cazare. Pentru detalii, contactati organizatorii.