Seminar de TVA

19 mai 2022
Bucuresti, World Trade Center, Seminar Online

Va invitam in data de 19 mai 2022 la un seminar de TVA sustinut de doamna Mariana VIZOLI.

Mai jos regasiti tematica detaliata in cadrul careia vor fi prezentate si numeroase exemple practice.

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Descarcati prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta, oferta completa in .pdf, sau derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii complete in pagina.

CINE SUNT LECTORII

A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.
În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate – TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.
A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.
A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016.
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE (Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 09:30
 • 5 ore
Curs

Joi, 19 mai 2022

Tematica

Acest seminar va avea trei parti, astfel:

 1. Sinteza principalelor modificări ale codului fiscal cu impact asupra mediului de afaceri:
  • OUG 20/2022 – Măsuri fiscale pentru refugiații din Ucraina;
  • OG 4/2022 – va intra in vigoare de la 1 iulie 2022;
  • Modificari cote reduse TVA (pentru energie termica – 1 ianuarie 2022; pentru locuinte – Legea 248 si 296/2020, OUG 226/2020 si 130/2021; pentru publicatii electronice – Legea 291/2021; pentru lemn – Legea 281 si 286/2021);
  • Ajustarea bazei impozabile, Modificari regim TVA la incasare, Extindere taxare inversa la importuri – Legea 296/2020;
  • Noile regimuri speciale de la 1 iulie 2021 (Regimul non UE – art. 314, Regimul UE (OSS) – 315, Regimul special pentru importul bunurilor cu valoare redusă – IOSS, Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import);
  • Trecere in revistă modificări semnificative OMFP 2148/2020 – de modificare a OMFP 103/2016 (exportul de bunuri, scutiri cu drept de decucere – exportul, justificarea scutirii, circulara MFP 70491/2021 cu privire la export, livrarea intracomunitara de bunuri, scutirea pentru serviciile legate de exportul bunurilor, etc);
  • Modificari norme – HG 864/2020.
 2. Aplicații practice privind prelucrări de bunuri (inclusiv operațiuni de lohn), reparații și alte lucrări asupra bunurilor mobile corporale:

  Pentru operațiuni constand in lucrări asupra bunurilor mobuile corporale care cuprind, printre altele, operațiuni de perfecționare activă, operațiuni de perfecționare pasivă, servicii de reparații de bunuri, prelucrarea in Romania de bunuri care sunt transportate din alte state membre, prelucrarea de bunuri in alte state membre care sunt transportate din Romania, vor fi tratate in această secțiune, pe baza unor exemple practice, principalele obligații care revin unei persoane impozabile cu menționarea prevederilor legale aplicabile:

  • descrierea fluxului bunurilor;
  • stabilirea locului prestării de servicii;
  • obligațiile declarative in decontul de TVA, in declarația recapitulativă, in registrele de bunuri primite și registrul nontransferurilor;
  • obligații de plată a TVA sau scutirile aplicabile, după caz;
  • obligațiile de inregistrare in alte state membre cand este cazul;
  • aplicarea regimului special UE prevăzut de art. 315 cand este cazul.
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA (inclusiv spete concrete).