LECTORI

Doctor Ec. Georgeta PETRE
Doamna Georgeta Petre are o bogată carieră în conceperea Legislației Contabile, ocupând pentru mai mult de 15 ani funcția de Director/Director adjunct în cadrul Ministerul Finanțelor Publice, având ca principale atribuții organizarea și conducerea activitătii desfășurate în scopul asigurării conformității legislației naționale cu cerințele comunitare privind:

  • elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
  • avizarea reglementărilor emise de alte instituții cu atribuții de reglementare;
  • elaborarea legislației care reglementează profesia contabilă și de audit.

De altfel întreaga carieră în cadrul Ministerului de Finanțe are peste 22 de ani.
Este doctor în domeniul contabilității, având numeroase publicații (cărți și articole în reviste de specialitate).
Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Auditor financiar-membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal-membru al Camerei Consultanților Fiscali din România și a susținut cursuri și seminarii în cadrul programelor de pregătire organizate de asociațiile profesionale.
De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru în Consiliul Contabilității și Raportărilor Financiare și a fost membru în Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecționarea economiștilor (conferințe, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri în acest sens.

Mariana VIZOLI
A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a deținut mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.

În perioadă respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația natională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.
A susținut numeroase conferințe și seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Cameră Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.
Este lector colaborator al World Trade Institute Bucharest de mai mult de 15 ani, în acest interval de timp susținând aproximativ 30 de evenimente cu tematica TVA în fiecare an.
A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioadă 2005-2016.
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu compania de consultanță Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultantă fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE (Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)
Expert Consultant cu recunoaștere internațională, Certified Management Consultant (CMC) (în premieră în România), Director de Programe și Proiecte Internaționale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR cu experiență de peste 25 de ani în training și consultanță specializată pentru companii.

Colaborator permanent al WTIB începând cu primii pași ai acestei societăți pe piața de training din România în anul 1995, Dna Maria Costache a desfășurat numeroase cursuri cu următoarele tematici: controlul costurilor (controlling), analiza economico-financiară a companiei, planul de afaceri, Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Contabilitate financiară, Finanțe pentru Non-Finanțiști etc.
Conf. univ. dr. Maria Costache are o bogată experiență didactică, și în prezent este directorul Departamentului de Management din cadrul Facultătii de Management, SNSPA. În calitate de expert în analiza financiară a proiectelor de investiții – metoda cost-beneficiu și în planificare strategică și bugetară a colaborat de-a lungul timpului cu diverse instituții publice și companii, în cadrul unor proiecte naționale și europene având în acest fel și o bogată experiență practică de consultant activ.
Printre domeniile de competență, menționăm: Management strategic, Management financiar și bugetar, Contabilitate pentru manageri, Finanțele corporației, Finanțe publice, Audit financiar.

Cristian RĂDULESCU
Colaborator al World Trade Institute de 13 ani, Domnul Cristian Rădulescu este lector și speaker la numeroase conferințe și seminarii pe teme de TVA, impozitare și prețuri de transfer.

Domnul Cristian Rădulescu, licențiat al Facultății de Finanțe și Contabilitate a Academiei de Studii Economice din București, are 14 ani de experiență în consultanță fiscală locală și internațională la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young și PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultanților Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR și evaluator înregistrat ANEVAR. Are o bogată experiență în numeroase companii multinaționale și mari companii românești, fiind implicat în importante restructurări fiscale și acordând consultanță pe probleme fiscale locale și internaționale pentru varii activități corporatiste, fuziuni, divizări și reorganizări pentru clienți din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat și în legislația de TVA a Uniunii Europene și a fost activ implicat în asistența acordată Ministerului Finanțelor Publice pentru alinierea legislației românești la directivele europene.

Prof. univ. dr. POPESCU Dan
Expert cu o experiență de peste 35 de ani în domeniul Management, Managementul resurselor umane, Managementul afacerilor, Comunicare și negociere, Comunicare în instituții publice. Este membru al Asociației Europene a Specialiștilor în Resurse Umane, inițiator și Director al programului de cursuri postuniversitare de Comunicare și negociere în afaceri-ASE București, Profesor asociat al Institutului Universitar de Tehnologie din Belfort și Strasbourg, Franța, etc.

Are numeroase specializări atât în țara cât și în străinătate, printre care amintim: Comunicare și negociere în afaceri, Managementul resurselor umane, Managementul IMM-urilor la Universitatea din Murcia, Spania; Doctor în Economie, specializarea Management; Economie de piață, Comunicare interpersonală și negociere, Managementul Resurselor Umane la Institutul Superior de Gestiune (ISG) din Paris, etc.

Eduard NICOLAU
Specialist de top în legislația muncii și elaborare de strategii, cu peste 10 ani de experiență ca inspector de muncă în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea București.

A ocupat numeroase funcții ca Director de Resurse Umane în cadrul unor companii mari din România, având în acest fel o bogată experiență în acest domeniu.
De asemenea participă în mod activ la numeroase evenimente de profil: conferințe, cursuri, seminarii, iar ca lector colaborator al WTIB are un bogat portofoliu de aprecieri în acest sens.

Specialiști în domeniul Contribuțiilor Sociale Obligatorii

Lectori cu o bogată experiență în elaborarea legislației contribuțiilor sociale, inițiatori și autori ai legislației în acest domeniu, angajați ai instituțiilor responsabile cu aplicarea și reglementarea domeniului Contribuțiilor Sociale Obligatorii și a impozitelor conexe.